Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Księgowy / Księgowa - Kadrowy / Kadrowa

MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna, praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

Freta 16

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:

- prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych,

- współpraca z Głównym księgowym przy opracowywaniu planów, analiz finansowych oraz przygotowywaniu sprawozdań na potrzeby własne Organizatorów,

- prowadzenie i archiwizacja dokumentacji na potrzeby kontroli finansowej, podatkowej, ubezpieczeń i innych kontroli, weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

- obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,

- księgowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń dotyczących kart płatniczych,

- księgowanie raportów kasowych oraz faktur kosztowych w ramach ewidencji bilansowej i pozabilansowej,

- prowadzenie ewidencji w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennego wyposażenia, naliczanie amortyzacji,

okresowa analiza i uzgadnianie sald kont księgowych, w terminach wskazanych przez Muzeum,

- przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum, prowadzenie różnego rodzaju rejestrów wynikających z przyjętych w Muzeum zasad ewidencji,

- obsługa kadrowa pracowników, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników,

terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz organizacja szkoleń BHP i innych wymaganych harmonogramem,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczania czasu pracy,

- prowadzenie dokumentacji, rejestru i rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,

- obsługa kasy Muzeum podczas nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. sprzedaży,

- wsparcie merytoryczne osób zatrudnionych na innych stanowiskach w realizacji procedur zakupów i zamówień dokonywanych na potrzeby działań realizowanych przez Muzeum.

Nasze wymagania

Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie nauki

• znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej

• znajomość zasad prowadzenia spraw kadrowych, w tym akt osobowych pracowników

• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, w szczególności programu Excel

• umiejętność działania w zespole

• zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów

• bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność

• otwartość na nowe wyzwania, chęć rozwoju zawodowego i poszerzania swych umiejętności.

Dodatkowe atuty:

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury

• znajomość obsługi programu Comarch Optima

• znajomość obsługi kasy fiskalnej lub/i programu Iksoris

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu/ części etatu,

 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: stażowy,

 • miłą atmosferę pracy,

 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń.

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • kawa / herbata

O nas

www.mmsc.waw.pl