Księgowy/Księgowa

ZM "WSK Rzeszów"O firmie

ZM "WSK Rzeszów"

Hetmańska 120

Rzeszów

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. 
35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120;
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
Księgowy/Księgowa
Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wprowadzanie przelewów bankowych i rozliczanie zobowiązań i należności
 • księgowanie faktur sprzedaży
 • obsługa rozliczeń faktoringu
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych rocznych, sprawozdań skonsolidowanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość programu SAP
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności MS Excel
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego i logicznego i myślenia,
 • skrupulatność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole


Oferty spełniające powyższe kryteria, zawierające CV i list motywacyjny, proszę przysyłać
za pośrednictwem przycisku APLIKUJ TERAZ poniżej ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 m-c, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do przetwarzania danych lub podmioty, którym ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.

 

Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

 

Jeżeli CV zawiera zdjęcie prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.

 

W każdym czasie może Pan/ Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. 
35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120;
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
Księgowy/Księgowa

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wprowadzanie przelewów bankowych i rozliczanie zobowiązań i należności
 • księgowanie faktur sprzedaży
 • obsługa rozliczeń faktoringu
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych rocznych, sprawozdań skonsolidowanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość programu SAP
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności MS Excel
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego i logicznego i myślenia,
 • skrupulatność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole


Oferty spełniające powyższe kryteria, zawierające CV i list motywacyjny, proszę przysyłać
za pośrednictwem przycisku APLIKUJ TERAZ poniżej ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 m-c, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do przetwarzania danych lub podmioty, którym ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.

 

Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

 

Jeżeli CV zawiera zdjęcie prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.

 

W każdym czasie może Pan/ Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne