Ta oferta pracy jest nieaktualna od 236 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowy/Księgowa

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 27.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Międzynarodowa firma SARIA Polska Sp. z o.o., poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

  Księgowy/Księgowa
  Miejsce pracy: Warszawa
  Mokotów

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

  • prawidłowe i terminowe wprowadzanie dokumentów księgowych, faktur zakupu,
  • bieżące rozliczanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
  • kontrola i uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, potwierdzenia sald,
  • analiza i uzgadnianie kont księgowych,
  • zadania z zakresu pełnej księgowości,
  • udział w pracach nad sporządzeniem sprawozdań finansowych.

  Nasze oczekiwania:

  • znajomość zagadnień finansowo-księgowych, podatkowych (PDOP, VAT) poparta minimum 2-3 letnim doświadczeniem zawodowym,
  • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • skrupulatność i terminowość,
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • interesującą i stabilną pracę w międzynarodowej firmie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • zatrudnienie na umowę o pracę.
  Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie pełnego CV z dopiskiem stanowiska pracy za pomocą przycisku Aplikuj.
   
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Więcej informacji o nas na stronie: www.saria.pl

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SARIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, numer KRS 0000021005 w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922, ze zm.)

  Przesłanie do SARIA Polska sp. z o.o., danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez SARIA Polska sp. z o.o., w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SARIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981.

  2) SARIA Polska sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na SARIA Polska sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SARIA Polska sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SARIA Polska sp. z o.o., zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu SARIA Polska sp. z o.o., obrony swych praw.

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz SARIA Polska sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

  5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SARIA Polska sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SARIA Polska sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

  7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.