Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowy/Księgowa

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OPTIM HUMAN Sp. z o.o

  Optim Human (www.optimhuman.com) jest firmą doradztwa personalnego zajmującą się usługami HR (rekrutacją, szkoleniami, coachingiem, konsultingiem oraz analityką HR).

  Obsługujemy Klientów indywidulanych, biznesowych, prestiżowych oraz inwestycyjnych. Reprezentujemy praktyczną i mocno biznesową część HR dzięki obecności w Radzie Programowej przedstawicieli wywodzących się z różnych specjalności (również spoza branży HR).

  Nasze usługi uwzględniają bieżące trendy, rozwiązania technologiczne oraz zmiany pokoleniowe.

  Aktualnie dla naszego Klienta z branży finansowej poszukujemy osób na stanowisko:

  Księgowy/Księgowa

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
  • Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, wyciągi bankowe) przy pomocy programu finansowo-księgowego;
  • Monitorowanie wprowadzonych danych oraz dbanie o ich bezpieczeństwo;
  • Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych;
  • Przygotowywanie danych do deklaracji i informacji podatkowych oraz sprawozdawczości GUS i NBP;
  • Rozliczanie transakcji walutowych (wycena, różnice kursowe);
  • Komunikacja z innymi podmiotami w zakresie transakcji IC;

  Oczekiwania:

  • Minimum 2- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • Dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego;
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie B1-B2;
  • Znajomość Pakietu MS Office (Excel, Word);
  • Otwartość na nowe zadania;
  • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
  • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w branży finansowej
  • Szkolenia branżowe
  • Rozwój w międzynarodowym środowisku

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających: CV (z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

  Prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej zgody:

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Optim Human z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67; 02-781 Warszawa (dalej OPTIM HUMAN), w celu przeprowadzenia przez OPTIM HUMAN procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w trakcie rekrutacji

  Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Optim Human Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67; 02-781 Warszawa, NIP: 951-246-82-31 adres e-mail: [email protected], tel. (+48) 22 847 61 17 (dalej 'Administrator').
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, którego dotyczy oferta pracy. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę to dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora także w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w zw. przepisami ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy .
  4. Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 K.p. jest obowiązkowe i niezbędne by uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwo pozostałych danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji.
  5. Jeśli Państwa kandydatura spełni oczekiwania potencjalnego pracodawcy, którego dotyczy ogłoszenie o pracę, Państwa dane osobowe zostaną przekazane temu pracodawcy jeśli wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną lub prawną Administratora.
  7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
  8. Co od danych osobowych, których podanie jest dobrowolne a ich przetwarzanie dokonywane jest na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67; 02-781 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa - jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  10. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Pastwo zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 18 miesięcy.
  11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
   lub profilowaniu.
  12. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67; 02-781 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

  Zgoda na przyszłe rekrutacje

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Optim Human z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67; 02-781 Warszawa (dalej OPTIM HUMAN), w celu przeprowadzenia przez OPTIM HUMAN przyszłych procesów rekrutacji.