Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista / Specjalistka ds. księgowości

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"

Stanisława Kulczyńskiego 14

Ursynów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zatwierdzonym planem kont i opisem przyjętych zasad rachunkowości.

 • Przyjmowanie dokumentów, sprawdzanie merytoryczne, dekretacja, zaksięgowanie.

 • Udział w sporządzaniu: planów rocznych, sprawozdań i analiz księgowego zamknięcia miesiąca i roku, uzgadnianie rejestrów VAT do deklaracji miesięcznych.

 • Wystawianie dowodów księgowych, faktur, obciążeń, rozliczeń z mieszkańcami.

 • Księgowanie kosztów z faktur zakupu usług i mediów.

 • Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 • Sporządzanie wymaganych ustawą o rachunkowości wydruków, uzgodnień kont przy transmisji danych.

 • Sporządzanie deklaracji za odbiór śmieci, podatku od nieruchomości.

 • Okresowa analiza, uzgadnianie kont i potwierdzenia sald rozrachunków,

 • księgowanie zmian na funduszach Spółdzielni.

 • Księgowanie wyciągów bankowych.

 • Wykonywanie prac zleconych przez przełożonego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości.

 • Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel).

 • Chęć zdobycia wiedzy w zakresie pracy w księgowości

 • Dokładność, sumienność, samodzielność.

 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność.

 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy.

To oferujemy

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

 • Pakiet socjalny

Benefity

 • dofinansowanie wypoczynku

  O nas

  Ofertę zawierającą CV wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie do dnia 30.04.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu pracuj.pl lub na albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 ul. Kulczyńskiego 14,

  02-777 Warszawa.