Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kupiec

POLOmarket Sp. z o.o.O firmie

 • Giebnia (pow. inowrocławski), kujawsko-pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 5 800 osobom.

KupiecNumer ref.: K/01/2021

Zadania:

 • realizowanie strategii zakupowej oraz cenowej firmy,
 • poszukiwanie i aktywny udział w doborze asortymentu z podległej kategorii,
 • analiza rynku dostawców zagranicznych, prowadzenie negocjacji,
 • rozwijanie kontaktów z dotychczasowymi kontrahentami i poszukiwanie nowych,
 • przygotowywanie umów handlowych, porozumień, kontraktów, potwierdzeń cen zakupów,
 • ścisła współpraca z działem prawnym oraz zarządzania promocjami,
 • nadzór nad zamówieniami,
 • sporządzanie raportów z przebiegu realizacji prowadzonych prac.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki to ekonomia, towaroznawstwo, zarządzanie lub pokrewne),
 • dobrych umiejętności negocjacyjnych,
 • umiejętności planowania i koordynacji wielu zadań pod presją czasu,
 • dużego zaangażowania i samodzielności,
 • znajomości branży FMCG,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.
 • umowa
  o pracę
 • przyjazna
  atmosfera
 • pakiet
  opieki medycznej
 • grupowe
  ubezpieczenie
 • kurs języka
  angielskiego
 • wydarzenia 
  i imprezy firmowe
 • wyprawki dla
  pierwszoklasistów
 • rozwój
  i szkolenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawy Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że spółka „POLOmarket” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 12. „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne