Paroc Polska Sp. z o.o.

Kupiec

Paroc Polska Sp. z o.o.O firmie

  • Gniezno, Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno, Polska

  • Ważna jeszcze 5 dni
    23 Luty 2020
  • Specjalista
Dział Zakupów w Trzemesznie poszukuje kandydata na stanowisko
KUPIEC
Miejsce pracy: Trzemeszno
Poszukujemy osoby analitycznej i zmotywowanej, posiadającej dobre umiejętności współpracy oraz ukierunkowanej na osiąganie celów.
 
Wymagamy wyższego wykształcenia, co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakupach w firmie o profilu produkcyjnym. Kandydat powinien cechować się dużymi zdolnościami  negocjacyjnymi, umiejętnością wywierania wpływu, posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz posługiwać się biegle nowoczesnymi systemami informatycznymi w obszarze zakupów.
 
Kupiec będzie wspierał wewnętrznych klientów z różnych jednostek organizacyjnych w zakresie zadań zakupowych. Zakres codziennych obowiązków obejmuje operacyjne działania zakupowe, zapewnienie na czas dostępności materiałów, części i usług o określonej jakości w celu zagwarantowania ciągłości produkcji. Do zakresu obowiązków należy zapewnienie optymalnego poziomu kosztów i jakości kupowanych materiałów i usług. Monitorowanie i optymalizacja Kapitału Obrotowego odbywa się w ścisłej współpracy z kluczowymi klientami wewnętrznymi. Kupiec bierze udział i udziela wsparcia w różnych projektach. Na co dzień współpracuje z jednostkami zarządzania kategoriami zakupowymi w Grupie, produkcją, działem technicznym i innymi działami firmy.    
 
Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku, pracę w przyjaznej i inspirującej atmosferze oraz dobre warunki zatrudnienia.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), kandydatów do pracy jest Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.
 4. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.
 5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.
 6. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu kandydaci powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.
Dział Zakupów w Trzemesznie poszukuje kandydata na stanowisko
KUPIEC
Miejsce pracy: Trzemeszno
Poszukujemy osoby analitycznej i zmotywowanej, posiadającej dobre umiejętności współpracy oraz ukierunkowanej na osiąganie celów.
 
Wymagamy wyższego wykształcenia, co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakupach w firmie o profilu produkcyjnym. Kandydat powinien cechować się dużymi zdolnościami  negocjacyjnymi, umiejętnością wywierania wpływu, posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz posługiwać się biegle nowoczesnymi systemami informatycznymi w obszarze zakupów.
 
Kupiec będzie wspierał wewnętrznych klientów z różnych jednostek organizacyjnych w zakresie zadań zakupowych. Zakres codziennych obowiązków obejmuje operacyjne działania zakupowe, zapewnienie na czas dostępności materiałów, części i usług o określonej jakości w celu zagwarantowania ciągłości produkcji. Do zakresu obowiązków należy zapewnienie optymalnego poziomu kosztów i jakości kupowanych materiałów i usług. Monitorowanie i optymalizacja Kapitału Obrotowego odbywa się w ścisłej współpracy z kluczowymi klientami wewnętrznymi. Kupiec bierze udział i udziela wsparcia w różnych projektach. Na co dzień współpracuje z jednostkami zarządzania kategoriami zakupowymi w Grupie, produkcją, działem technicznym i innymi działami firmy.    
 
Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku, pracę w przyjaznej i inspirującej atmosferze oraz dobre warunki zatrudnienia.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), kandydatów do pracy jest Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.
 4. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.
 5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.
 6. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu kandydaci powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.

Ogłoszenie archiwalne