Oferta pracy

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W PKP Energetyka został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na formularzu aplikacyjnym, w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez PKP Energetyka przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 3 lat lub do momentu wcześniejszego jej wycofania.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania, poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od PKP Energetyka danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać również innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku wyrażenia zgody na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w niniejszym ogłoszeniu stanowisko pracy, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez PKP Energetyka.
PKP Energetyka S.A.

Kupiec strategiczny - Usługi Budowlane

PKP Energetyka S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 27 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Kupiec strategiczny - Usługi Budowlane
Warszawa

Chcesz mieć zgrany zespół, lubisz wyzwania, a jednocześnie doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie :)

Jako członek naszej załogi otrzymasz:


 • Umowa o pracę (opłacane
  składki chorobowe i emery-
  talne, urlop)
 • Zniżki na przejazdy PKP
 • Dofinansowanie do wczasów i wycieczek
 • Prywatna opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie do biletów
  na wydarzenia kulturalne,
  karty sportowe
 • Dzień wolny 25 listopada
  z okazji Święta Kolejarza

Nasz Skład potrzebuje Cię jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne, prawne lub pokrewne
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kupca strategicznego w dużej organizacji polskiej lub międzynarodowej
 • Doświadczenie w obszarze zakupów w zakresie kategorii zakupowej : Usługi budowlane (Remonty, Modernizacje, Instalacje, Rozbiórki, Palowanie itp.)
 • Znajomość specyfiki zakupów usług budowlanych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, z naciskiem na Excel
 • Samodzielność, zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność i elastyczność w zakresie proponowanych rozwiązań i usprawnień
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Dołączysz do zespołu w którym będziesz odpowiadać za:

 • Tworzenie i współudział w zarządzaniu wybranymi kategoriami z zakresu kategorii usług budowalnych
 • Współpracę z Partnerem Biznesowym
 • Planowanie zakupów we współpracy z Partnerami Biznesowymi w ramach zarządzanej kategorii zakupowej
 • Zarządzanie umowami ramowymi
 • Prowadzenie przetargów zakupowych w dedykowanych kategoriach zakupowych
 • Redukcję kosztów
 • Analizę rynku
 • Monitorowanie i wyznaczanie trendów rynkowych w zakresie danej kategorii
 • Zarządzanie relacjami z Dostawcami oraz Wykonawcami usług
 • Zwiększanie efektywności rozwiązań zakupowych wspierających potrzeby biznesowe
 • Zarządzanie ryzykiem i pozyskiwanie innowacji od Dostawców w ramach zarządzanej kategorii zakupowej, analiza wyników, okresowe aktualizacje strategii zakupowych

Chcesz mieć zgrany zespół, lubisz wyzwania, a jednocześnie doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie :)

Kupiec strategiczny - Usługi Budowlane

Dołączysz do zespołu w którym będziesz odpowiadać za:

 • Tworzenie i współudział w zarządzaniu wybranymi kategoriami z zakresu kategorii usług budowalnych
 • Współpracę z Partnerem Biznesowym
 • Planowanie zakupów we współpracy z Partnerami Biznesowymi w ramach zarządzanej kategorii zakupowej
 • Zarządzanie umowami ramowymi
 • Prowadzenie przetargów zakupowych w dedykowanych kategoriach zakupowych
 • Redukcję kosztów
 • Analizę rynku
 • Monitorowanie i wyznaczanie trendów rynkowych w zakresie danej kategorii
 • Zarządzanie relacjami z Dostawcami oraz Wykonawcami usług
 • Zwiększanie efektywności rozwiązań zakupowych wspierających potrzeby biznesowe
 • Zarządzanie ryzykiem i pozyskiwanie innowacji od Dostawców w ramach zarządzanej kategorii zakupowej, analiza wyników, okresowe aktualizacje strategii zakupowych

Nasz Skład potrzebuje Cię jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne, prawne lub pokrewne
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kupca strategicznego w dużej organizacji polskiej lub międzynarodowej
 • Doświadczenie w obszarze zakupów w zakresie kategorii zakupowej : Usługi budowlane (Remonty, Modernizacje, Instalacje, Rozbiórki, Palowanie itp.)
 • Znajomość specyfiki zakupów usług budowlanych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, z naciskiem na Excel
 • Samodzielność, zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność i elastyczność w zakresie proponowanych rozwiązań i usprawnień
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Jako członek naszej załogi otrzymasz:


 • Umowa o pracę (opłacane
  składki chorobowe i emery-
  talne, urlop)
 • Zniżki na przejazdy PKP
 • Dofinansowanie do wczasów i wycieczek
 • Prywatna opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie do biletów
  na wydarzenia kulturalne,
  karty sportowe
 • Dzień wolny 25 listopada
  z okazji Święta Kolejarza

Ogłoszenie archiwalne