Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kurier/Kurierka

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • aleja Piłsudskiego 76, 11-041 Olsztyn, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-08-22
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DHL Parcel Polska
  KURIER/KURIERKA
  Wolisz być za kółkiem, niż za biurkiem?
  Prawo jazdy i pozytywne nastawienie to wszystko czego potrzebujesz.
  Miejsce pracy: Olsztyn
  Województwo warmińsko-mazurskie

  MASZ WYBÓR:

  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość pracy dorywczej (popołudniu lub w soboty).

  OTRZYMUJESZ:

  • pakiet startowy - ubranie za 1 zł,
  • system bezpłatnych szkoleń przygotowujących do pracy,
  • nowoczesne narzędzia pracy,
  • dostęp do opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

  MASZ SZANSĘ NA:

  • nagrody w ramach konkursów na Super Kuriera i Człowieka Roku,
  • nagrody jubileuszowe,
  • prezenty z okazji narodzin dziecka, stypendia dla dzieci,
  • dalszy rozwój zawodowy w strukturach DHL Parcel.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – [dalej jako RODO] informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, tel. +48 22 565 00 00.
  • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem mailowym, który znajduje się w formularzu rekrutacyjnym.
  • będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
  • w przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych dostarczy nam Pani/Pan więcej informacji niż były one wymagane w ogłoszeniu i ograniczone przepisami prawa oznacza to wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem Danych Osobowych (przewoźnikom, service partnerom), w celu przedstawienia im Pani/Pana kandydatury w celu świadczenia usług na rzecz Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem wskazanych podmiotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 6 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji: 12 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy dostarczyłeś nam dane w szerszym zakresie niż było to wymagane w procesie rekrutacyjnym (wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub retencji dokumentacji rekrutacyjnej.
  • odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora Danych Osobowych w procesie rekrutacji (wsparcie w zakresie IT) a także przewoźnicy świadczący usługi przewozu na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne nie mniej ich niepodanie wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych
  • posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciw;
  • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Pani/Panu praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w formularzu rekrutacyjnym.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o., w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych podmiotom współpracującym z DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (przewoźnikom, service partnerom), w celu zaproponowania mojej kandydatury tym podmiotom do świadczenia usług na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem wskazanych podmiotów.

   

  Pracodawca nie wymaga CV