Ta oferta pracy jest nieaktualna od 205 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 29.10.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów na:

  Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego
  Miejsce pracy: Warszawa

  Mówi się:

  • w Polsce nie ma dobrej pracy,
  • tutaj nie da się dobrze zarobić,
  • nikt nie docenia pracowników, zwłaszcza młodych,
  • każdy pracodawca chce młodych ludzi z bogatym, długoletnim doświadczeniem.

  Jeśli wierzysz w którąś z tych czterech rzeczy, nie czytaj dalej tego ogłoszenia.

   

  Dlatego, że:

  • w tej firmie płacimy dobre pieniądze,
  • w tej firmie docenia się ludzi za to, co robią i jak,
  • w tej firmie człowiek to najważniejsza wartość i nie zastąpi go żadna maszyna,
  • w tej firmie wyszkolimy Cię na wyjątkowego specjalistę,
  • w tej firmie wszystkiego Cię nauczymy, nie przeszkadza nam brak doświadczenia zawodowego.

   

  Mowa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – jedynej w Polsce firmie, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie szukamy osób, które chcą wziąć udział w kursie przygotowującym do pracy na stanowisku: KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO!

   

  Zgłaszając się do nas masz pewność, że:

  • otwierasz przed sobą drzwi do dobrze płatnej pracy i prestiżowego zawodu,
  • zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać licencję kontrolera ruchu lotniczego,
  • zapewnimy Ci zakwaterowanie na czas całego kursu,
  • zapłacimy Ci za to, że będziesz uczestniczył w tym kursie.

  W zamian za to oczekujemy od Ciebie, żebyś:

  • zainwestował swój czas w nasz kurs,
  • zainwestował swoją energię w proces nauki,
  • był konsekwentny i zdeterminowany,
  • umiał współpracować z drugim człowiekiem,
  • miał odwagę mówić wprost, co myślisz,
  • miał wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • znał dobrze język angielski (zarówno mówiony, jak i pisany - min. poziom B2),
  • biegle posługiwał się językiem polskim,
  • posiadał wysoką odporność na stres,
  • miał poprawną wymowę oraz dobrą dykcję,
  • posiadał ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną oraz orientację w przestrzeni.

  Jeśli spełniasz te kryteria – kliknij w przycisk aplikuj i wyślij do nas formularz rekrutacyjny do dnia 25.11.2018 r. 

  „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

  bottom
  Pracodawca nie wymaga CV