Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Osób i Mienia Dopuszczony do Pełnienia Służby z Bronią

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Pracownik fizyczny
 • 17.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   
  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:
  KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA DOPUSZCZONY DO PEŁNIENIA SŁUŻBY Z BRONIĄ
  Miejsce pracy: Olsztyn  Nr ref.: EOCH/KPO10/2019/DUO  Oferta ważna do: 15.06.2019

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

   

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów Grupy ENERGA oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych z ochroną osób i mienia.

  CZEGO OCZEKUJEMY:

  • ogólnej znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa P.poż. oraz BHP,
  • gotowości do pracy zmianowej,
  • umiejętności pracy w grupie,
  • zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań,
  • wysokiej kultury osobistej,
  • odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
  • w przypadku aplikowania na stanowisko kwalifikowanego pracownika ochrony - wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
  • w przypadku aplikowania na stanowisko kwalifikowanego pracownika ochrony dopuszczonego do pełnienia służby z bronią – pozwolenie na broń obiektową.

  MILE WIDZIANE:

  • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

   

  Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznym zespole wraz z możliwością doskonalenia swoich umiejętności.

  CO DAJEMY W ZAMIAN:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

  Prosimy o zamieszczenie na CV poniższych zgód dotyczących obowiązku informacyjnego:

  ZGODY:

  (1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472

  80-309 Gdańsk.”

  (2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk,

  w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji.”

   

  Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

  Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

   

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  Obowiązek informacyjny REKRUTACJA

  Uprzejmie informujemy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1)      Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 , 80-309 Gdańsk.

  2)      Nasze dane kontaktowe to: [email protected] , ul. Morska 118c 81-225 Gdynia

  3)      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

  4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

  5)      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  6)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

  7)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, zajmujące się obsługą Infolinii oraz dochodzeniem i windykacją należności,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  7. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
  8. Podmioty świadczące usługi informatyczne.

  8)      Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  9)      Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: [email protected] lub z IOD (pkt 2).

  10)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11)   Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

  12)   Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

   

  Wyrażone zgody mogą być w każdym momencie cofnięte.