Ta oferta pracy jest nieaktualna od 135 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Osób i Mienia

 • Kalisz, wielkopolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kwalifikowany Pracownik Ochrony Osób i Mienia
  Termin składania CV: 01.08.2018 r.
  Energa Ochrona sp. z o.o.

  Miejsce pracy: KALISZ
  Numer referencyjny: EOCH/KPO6/2018/DKS

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  Osoba  zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów Grupy ENERGA oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych z ochroną osób i mienia.

  CZEGO OCZEKUJEMY:

  • ogólnej znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i miena, bezpieczeństwa ppoż. oraz BHP,
  • gotowości do pracy zmianowej,
  • umiejętności pracy w grupie,
  • zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań,
  • wysokiej kultury osobistej,
  • odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

  MILE WIDZIANE:

  • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

   

  Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznym zespole wraz z możliwością doskonalenia swoich umiejętności.

  Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

  aplikuj

  Prosimy o zamieszczenie na CV poniższych zgód dotyczących obowiązku informacyjnego:

  ZGODY:

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk.”
  2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji.”
   1. Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
   2. Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.
  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
   
  Obowiązek informacyjny REKRUTACJA
   
  Uprzejmie informujemy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 , 80-309 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: [email protected] , ul. Morska 118c 81-225 Gdynia
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
  7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   1. Uprawnione organy publiczne,
   2. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
   3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, zajmujące się obsługą Infolinii oraz dochodzeniem i windykacją należności,
   4. Podmioty dostarczające korespondencję,
   5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
   6. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
   7. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
   8. Podmioty świadczące usługi informatyczne.
  8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. cofnięcia zgód,
   6. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: [email protected] lub z IOD (pkt 2).

  10.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11.Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
  12.Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych. 

  Wyrażone zgody mogą być w każdym momencie cofnięte.