Kwestor - Główny Księgowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2017-12-08
 • Ważna jeszcze 22 dni (do 2018-01-07)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczelnia wyższa publiczna artystyczna. Uczelnia zatrudnia ponad 500 osób.

Kwestor - Główny Księgowy

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej uniwersytetu,
 • zarządzanie płynnością finansową i środkami pieniężnymi,
 • opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań finansowych,
 • bieżąca kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego i sporządzanie raportów oraz prognoz dla Rektora UMFC o sytuacji finansowej,
 • współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów UMFC,
 • organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • odpowiedzialność za rozliczanie finansowe realizowanych w UMFC projektów unijnych, grantów, dotacji i inwestycji,
 • przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, deklaracji podatkowych oraz pozostałych zestawień wymaganych przepisami prawa,
 • nadzór nad ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań,
 • współpraca z bankami.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne (atutem będą kierunkowe studia podyplomowe),
 • kandydat musi także spełniać warunki określone w art. 54 ust. 2, pkt 1-5 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
 • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 4 lata pracy na stanowisku głównego księgowego lub stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych (pożądane uczelnia wyższa lub instytut naukowo-badawczy),
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, aktualnych przepisów podatkowych i zamówień publicznych oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • zdolności komunikacyjne, innowacyjność w działaniu oraz otwartość na zmiany,
 • biegła znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów finansowo-księgowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dogodną lokalizację (śródmieście Warszawy).

OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i referencji,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.) zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1721),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez UMFC z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest UMFC z siedzibą w Warszawie przy ul.Okólnik 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby łatwiej szukać pracy.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

Niepoprawny link.

Zbyt wiele nieprawidłowych prób podania hasła. <span id="validationErrorTimerText">Spróbuj ponownie za <span id="validationErrorTimer">{0}</span> <span id="validationErrorTimerUnit">sekund</span>.</span>

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby łatwiej szukać pracy.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowany.

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się