INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, mail: [email protected],
 2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Kinga Nowobilska, e-mail [email protected],
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współpracujące, na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
 4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom spółki w celu i w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
 5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym w celu zgodnym z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 6. Moje dane osobowe w związku z przeprowadzoną rekrutacją w zależności od wyrażonej zgody:
  a.będą przechowywane przez okres konkretnej rekrutacji, następnie niszczone,
  b.będą przechowywane przez okres 1 roku w wypadku uzyskania zgody na przyszłe rekrutacje. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.
 7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO,
 9. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 11. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.NEWAG S.A.

Lakiernik

NEWAG S.A.O firmie

NEWAG S.A.

Stanisława Wyspiańskiego 3

Nowy Sącz

NEWAG to wiodący polski producent elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich,  lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.  W związku z dynamicznym rozwojem firma NEWAG poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko:

Lakiernik

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Obowiązki:

 • przygotowanie powierzchni do lakierowania,
 • nakładanie i szlifowanie szpachli na dużych powierzchniach,
 • lakierowanie pojazdów szynowych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie lakiernika,
 • umiejętność nakładania powłok lakierniczych,
 • umiejętność obróbki i polerowania powierzchni przed i po lakierowaniu,
 • zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • zdolności manualne.

Oferujemy:

 • rynkowe wynagrodzenie adekwatne do stanowiska i umiejętności oraz udział w systemie nagród,
 • benefity pozapłacowe: dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do karty Multisport, paczki świąteczne,
 • warunki na stanowisku pracy dostosowane do standardów europejskich,
 • pakiet szkoleń wdrażających,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę,
 • lektoraty językowe.

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji klikając w przycisk Aplikowania z dopi­skiem w tema­cie: Lakiernik. Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych
przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego
przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji
przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych
przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy Sącz oraz spółki
z nią współpracujące.
NEWAG to wiodący polski producent elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich,  lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.  W związku z dynamicznym rozwojem firma NEWAG poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko:

Lakiernik

Obowiązki:

 • przygotowanie powierzchni do lakierowania,
 • nakładanie i szlifowanie szpachli na dużych powierzchniach,
 • lakierowanie pojazdów szynowych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie lakiernika,
 • umiejętność nakładania powłok lakierniczych,
 • umiejętność obróbki i polerowania powierzchni przed i po lakierowaniu,
 • zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • zdolności manualne.

Oferujemy:

 • rynkowe wynagrodzenie adekwatne do stanowiska i umiejętności oraz udział w systemie nagród,
 • benefity pozapłacowe: dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do karty Multisport, paczki świąteczne,
 • warunki na stanowisku pracy dostosowane do standardów europejskich,
 • pakiet szkoleń wdrażających,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę,
 • lektoraty językowe.

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji klikając w przycisk Aplikowania z dopi­skiem w tema­cie: Lakiernik. Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych
przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego
przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji
przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych
przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy Sącz oraz spółki
z nią współpracujące.

Ogłoszenie archiwalne