Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
ul. Piotrkowska 10/12.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, w celu przeprowadzenia rekrutacji na podobne stanowisko w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz stosowne przepisy kodeksu pracy (art.221 kp).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług IT dla administratora, firmy rekrutujące dla administratora oraz osoby i podmioty współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji , a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe procesy rekrutacji przez okres 1 roku od otrzymania Pani/Pana aplikacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uzasadnione procesami rekrutacyjnymi oraz zgodne z uzasadnionym interesem ADO. W celu uruchomienia procesu rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uruchomienia procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Lakiernik proszkowy - pracownik transportu

TECHMARKO firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 29 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
TECHMARK sp. j.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 10/12.
Firma produkująca meble i obudowy metalowe, wykonująca usługi w zakresie obróbki blach oraz lakierowania proszkowego zatrudni:
Lakiernika proszkowego, pracownik transportu
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie wyrobu do lakierowania
 • Nakładanie powłok lakierniczych
 • Kontrola procesu lakierowania
 • Transport detali
 • Prowadzenie ewidencji ilościowej wykonania produkcji
 • Wykonywanie przeglądów maszyny w zakresie przeglądów operatorskich – konserwacja maszyny
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy
 • Transport detali
 • Pakowanie detali

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Podstawowa znajomość rysunku technicznego,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Praca w systemie trzyzmianowym,
 • Mile widziane doświadczenie w lakierowaniu proszkowym,
 • Samokontrola.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie,
 • Stawiamy na długotrwałą współpracę,
 • Możliwość przyuczenia do lakierownia proszkowego
 • Przyjazne miejsce pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim moich danych osobowych podanych w CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim moich danych osobowych w celu wykorzystania tych danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowisko.”
TECHMARK sp. j.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 10/12.
Firma produkująca meble i obudowy metalowe, wykonująca usługi w zakresie obróbki blach oraz lakierowania proszkowego zatrudni:
Lakiernika proszkowego, pracownik transportu

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie wyrobu do lakierowania
 • Nakładanie powłok lakierniczych
 • Kontrola procesu lakierowania
 • Transport detali
 • Prowadzenie ewidencji ilościowej wykonania produkcji
 • Wykonywanie przeglądów maszyny w zakresie przeglądów operatorskich – konserwacja maszyny
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy
 • Transport detali
 • Pakowanie detali

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Podstawowa znajomość rysunku technicznego,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Praca w systemie trzyzmianowym,
 • Mile widziane doświadczenie w lakierowaniu proszkowym,
 • Samokontrola.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie,
 • Stawiamy na długotrwałą współpracę,
 • Możliwość przyuczenia do lakierownia proszkowego
 • Przyjazne miejsce pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim moich danych osobowych podanych w CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim moich danych osobowych w celu wykorzystania tych danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowisko.”

Ogłoszenie archiwalne