Oferta pracy

Learning & Development Ekspert

ING Bank Śląski S.A.

 • Sokolska 34, Katowice
  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior), ekspert
 • praca zdalna, praca hybrydowa
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2
 • pracodawca nie wymaga CV

ING Bank Śląski S.A.

Sokolska 34

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Doradztwo w obszarze L&D dla jednostek biznesowych oraz w ramach projektów realizowanych w skali całego banku;

 • Proaktywną współpracę z szerokim gronem interesariuszy w ramach prowadzonych projektów, w tym współtwórców rozwiązań L&D, HRBP, liderów zespołów oraz globalną wspólnotą L&D;

 • Opracowywanie ram i narzędzi HR w obszarze szkoleń i rozwoju, aby zaspokoić potrzeby biznesowe, zapewniając zgodność z określonymi zasadami projektowania, politykami wewnętrznymi i zewnętrznymi wymogami prawnymi;

 • Projektowanie i opracowywanie programów L&D w celu zaspokojenia indywidualnych i organizacyjnych potrzeb edukacyjnych w określonych ramach czasowych i zasobach;

 • Współdziałanie z leaderami biznesowymi w celu wyjaśnienia krótkoterminowych priorytetów interwencji związanych z uczeniem się i rozwojem; zbieranie odpowiednich danych na temat wyników i aktualnych poziomów kompetencji; identyfikacja luki w stosunku do wymaganych poziomów;

 • Identyfikacja i zaprojektowanie odpowiedniej metodologii badań potrzeb rozwojowych i efektów działań rozwojowych, oraz kanałów ich dostarczania;

 • Opracowywanie odpowiednich treści i wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, aby zapewnić wysoki poziom zaangażowania odbiorców i osiągnięcia efektów uczenia się;

 • Przyczynianie się do projektowania i kształtowania polityk oraz procesów rozwoju talentów;

 • Zbieranie i analizowanie danych w celu wsparcia rozwoju i przeglądu polityk i procesów;

 • Rozwijanie własnych umiejętności poprzez udział w działaniach z zakresu oceny i planowania rozwoju oraz formalnych i nieformalnych działaniach szkoleniowych i coachingach;

 • Utrzymywanie dogłębnego rozumienia technologii L&D, przepisów zewnętrznych i najlepszych praktyk branżowych poprzez ciągłą edukację, udział w konferencjach i wymianę doświadczeń w ramach społeczności eksperckiej.

Nasze wymagania

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze L&D;

 • doświadczenie we współpracy z HRBP i klientem biznesowym;

 • doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów rozwojowo-szkoleniowych w dużej organizacji o minimum ogólnopolskim zasięgu;

 • zdolność zaprojektowania rozwiązań L&D w formule projektu biznesowego, z przyczynową analizą sytuacji problemowej, określonym celem biznesowym, wskaźnikami efektywności, celem na poziomie pożądanych zachowań, strategią badania efektywności, warunkami sukcesu, analizą ryzyk i kosztorysem;

 • umiejętność zastosowania strategii perswazji i angażowania w celu uzyskania akceptacji dla pomysłów i działań, które wspierają określone wyniki pracy;

 • wykorzystanie w pracy metodyki projektowania instruktażowego, badania efektywności i zarządzania zmianą, takie jak m.in: taksonomia Blooma, Cztery poziomy ewaluacji Kirkpatricka, ADKAR, Design Thinking;

 • nastawianie na wspieranie współpracowników dzięki ugruntowanej wiedzy eksperckiej;

 • wysokie zdolności współpracy z wieloma interesariuszami;

 • komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim, tak aby aktywnie współtworzyć społeczność ekspercką w ramach grupy ING na świecie;

 • podziela wartości i zachowania, którymi kierujemy się w ING.

ING Bank Śląski S.A.

W ING Banku Śląskim łatwiej robić swoje. Z myślą o naszych klientach sprawiamy, że bankowość staje się bezpieczna, przyjazna i bliska. Na wiele sposobów dbamy o well-being i komfort naszych pracowników. Tworzymy otwarte miejsce pracy, w którym każdy jest mile widziany – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, stopień sprawności czy inne przesłanki. Dołącz do nas. Mamy tytuł najlepszego pracodawcy, a w naszych procesach rekrutacji wszyscy kandydaci są traktowani z szacunkiem i mają równe szanse.

Przewiń do profilu firmy