Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Lider Grupy

 • Skierniewice, łódzkie
 • Kierownik
 • 14.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  DO NASZEGO CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO POSZUKUJEMY:

  LIDERA GRUPY

   

  LUDZI, KTÓRZY POZYTYWNIE PODCHODZĄ DO PRACY I LUBIĄ NOWE WYZWANIA!

  Miejsce pracy: Chlebnia (k. Grodziska Mazowieckiego)

  Miejsce pracy: Skierniewice

  Jeśli potrafisz: 

  • planować i organizować pracę własną i zespołu (5-25osób)
  • motywować pracowników
  • inspirować zespół do działania
  • dbać o jakość obsługi klienta oraz optymalny przepływ towaru
  • koordynować prawidłowe funkcjonowanie działu

   

  Jeśli masz: 

  • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym min. 1 rok w zarządzaniu zespołem
  • umiejętność szkolenia I rozwijania potencjału pracowników
  • umiejętność delegowania zadań i dzielenia się obowiązkami
  • umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
  • umiejętność skutecznego działania w dynamicznym środowisku pracy

  Jeśli jesteś:

  • gotowy do pracy w systemie zmianowym oraz w wybrane weekendy


  Jeśli interesuje Cię: 

  • pełna wyzwań praca w prężnym i ambitnym zespole
  • szkolenie wprowadzające do roli Lidera
  • możliwość zdobywania nowej wiedzy i ciągłego udoskonalania swoich umiejętności
  • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
  • pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w naszych sklepach, dofinansowanie do obiadów,  ubezpieczenie zdrowotne, pakiet sportowo - rekreacyjny)

  DOŁĄCZ DO NAS !
  ZACZNIJ PRACĘ W SWOIM STYLU

  KLAUZULA ZGODY 

   

  Wyrażam zgodę dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

  [ ] procesu rekrutacyjnego na stanowisko Lidera Grupy,

  [ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

  Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

  ......

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M). 

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M. Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  E-mail: [email protected]

  H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.