Oferta pracy

Lider / Liderka w obszarze Aplikacji oraz Integracji

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • weryfikacja rozwiązań w zakresie aplikacji oraz rozwiązań integracyjnych;

 • zarządzanie utrzymaniem i rozwojem aplikacji oraz rozwiązań integracyjnych;

 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za rozwój, utrzymanie oraz bezpieczeństwo IT;

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją powyższych zadań.

Nasze wymagania

 • minimum 5 lat doświadczenia we wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów IT;

 • wykształcenie wyższe;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;

 • praktyczna znajomość wzorców integracji (EDI,SOA);

 • znajomość języka XML oraz SOAP i REST;

 • znajomość zasad budowy aplikacji w architekturze trójwarstwowej (także z wykorzystaniem mikrousług);

 • znajomość metod zabezpieczeń aplikacji webowych (WAF);

 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów kolejkowych;

 • znajomość narzędzi z obszaru integracji systemów (ESB, API);

 • umiejętność pracy w zespole;

 • komunikatywność i umiejętność budowania relacji.

Mile widziane

 • znajomość standardów AS2/AS4;

 • znajomość modelu API Economy;

 • znajomość zasad integracji rozwiązań w chmurze publicznej (hybrydowych oraz multicloud);

 • znajomość rozwiązań integracyjnych IBM (App Connect Enterprise, Data Power, MQ);

 • znajomość zagadnień z obszaru monitorowania z wykorzystaniem stosu technologicznego ELK;

 • znajomość modelu DevOps.

To oferujemy

 • pracę w stabilnej organizacji

 • umowę o pracę na czas trwania projektu

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

Etapy rekrutacji
1

Prześlij CV

2

rozmowa online z bezpośrednim przełożonym

3

rozmowa online z Dyrektorem Departamentu

4

Decyzja

Projekt OIRE

Dołącz do Zespołu OIRE jeżeli chcesz wziąć udział w transformacji energetycznej w Polsce!

Departament Teleinformatyki zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów oraz infrastruktury ICT PSE.

W związku z uruchamianiem nowych projektów i systemów poszerzamy nasz zespół.

PSE realizują Projekt OIRE polegający na utworzeniu Operatora Informacji Rynku Energii oraz wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energi.

Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

Jest to unikalne przedsięwzięcie, które obejmie wszystkich uczestników detalicznego rynku energii, w tym 17,6 mln odbiorców końcowych. System CSIRE, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwi efektywniejsze, tańsze oraz bardziej świadome korzystanie z energii.

Projekt OIRE, poza wdrożeniem systemu CSIRE, obejmuje również wiele innych działań związanych z integracją tego rozwiązania z otoczeniem, a harmonogram prac sięga połowy 2025 roku.

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy