Oferta pracy

Lider Obszaru – Kierownik Działu Wsparcia EDC

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.
 
Engineering Design Center (EDC) jest wspólnym przedsięwzięciem General Electric Company Polska Sp. z o. o. i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Centrum łączy w sobie 100 lat innowacji tworzonych przez GE z polską myślą inżynieryjną i zapleczem naukowym zapewnianym przez Instytut Lotnictwa.
 
W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Lider Obszaru – Kierownik Działu Wsparcia EDC

Zadania:

 • Koordynacja prac w ramach działu (w ustaleniu z klientem),
 • Realizacja codziennych zadań merytorycznych w obszarze działów wsparcia,
 • Współtworzenie środowiska pracy dla pracowników działu, sprzyjającego dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem,
 • Tworzenie kreatywnej atmosfery oraz rozwiązywanie konfliktów i problemów,
 • Praca nad rozwojem strategii działu oraz współudział w definiowaniu krótko- i długoterminowych celów,
 • Analizowanie potrzeb, planowanie i stymulowanie rozwoju pracowników działu,
 • Udział w procesie planowania budżetów,
 • Udział w tworzeniu planów i realizacji procesów zatrudnieniowych,
 • Zapewnienie właściwej komunikacji w ramach działu oraz poza nim w relacji z klientem,
 • Zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawności i skuteczności działania,
 • Inicjowanie, opracowywanie i wprowadzanie nowych systemów i projektów działania w ramach realizowanych zadań,
 • Ustalanie z przełożonym kierunków działania w zakresie powierzonych obowiązków,
 • Zależnie od potrzeb - współpraca ze wszystkimi szczeblami organizacji,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem polityki w zakresie Regulaminu Pracy oraz procedur wewnętrznych (Systemy jakości ISO/AS9100, Wewnętrzny System Kontroli, Security, itp.),
 • Dbanie o ochronę własności intelektualnej klienta.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • Dobra orientacja w zakresie zagadnień realizowanych w ramach działu, tj. operacyjnego i finansowego, rejestracji czasu pracy, wsparcia administracyjnego biznesów, zespołu ochrony EDC,
 • Doświadczenie w organizacji pracy i planowaniu,
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Silnie rozwinięte umiejętności interpersonalne (współpraca w zespole oraz z klientem),
 • Nastawienie na współpracę i pracę zespołową,
 • Otwartość na zmianę,
 • Odporność na pracę w warunkach wysokiej niepewności z wieloma interesariuszami jednocześnie,
 • Otwartość na poszerzanie kompetencji,
 • Asertywność,
 • Rzetelność w realizacji powierzonych zadań.

 

Mile widziane:

 • Znajomość narzędzi i procesów wymaganych w obszarze, m.in. rejestracji i analizy czasu pracy, analiz finansowych, rozliczeń wyjazdów służbowych oraz wsparcia administracyjnego działów inżynierskich i zespołu ochrony w ramach EDC,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość przepisów Prawa Pracy.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
  • Dofinansowanie do wypoczynku
  • Dofinansowanie do świąt
  • Prywatna opieka medyczna
  • Grupowe ubezpieczenie na życie
  • Dofinansowanie do karty Multisport
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Rowerownia
Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

Ogłoszenie archiwalne