Oferta pracy

Lider obszaru - Kierownik Laboratorium Rozwoju Technologii Przyrostowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za procesy operacyjne w laboratorium,

 • Efektywne zarządzaniem Kapitałem Ludzkim laboratorium,

 • Wsparcie techniczne we wszystkich obszarach laboratorium,

 • Odpowiedzialność za BHP w laboratorium oraz wszelką tematykę z nią związaną,

 • Planowanie oraz realizacja planów budżetowych zgodnie z potrzebami komórki,

 • Planowanie oraz realizacja planów dotyczących rozwoju laboratorium, zgodnie z planem projektowym oraz priorytetami biznesowymi,

 • Identyfikowanie obszarów do optymalizacji/doskonalenia oraz planowanie doskonalenia,

 • Tworzenie oraz nadzór nad harmonogramem badań,

 • Tworzenie procesu wykorzystania infrastruktury wewnętrznej laboratorium oraz współpracy z innymi laboratoriami,

 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym,

 • Zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz materiałów do pracy laboratorium,

 • Wsparcie w wyborze odpowiednich dostawców do laboratorium i ich kwalifikacji,

 • Egzekwowanie oraz raportowanie planów oraz metryk związanych z działalnością laboratorium,

 • Wdrażaniem, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz systemu związanego z BHP w laboratorium,

 • Reprezentowanie Laboratorium podczas oficjalnych spotkań z klientami oraz partnerami biznesowymi,

 • Techniczne mentorowanie zespołu oraz użytkowników laboratorium,

 • Planowanie oraz prowadzenie projektów związanych z działalnością laboratorium,

 • Nadzór nad zachowaniem poufności badań i danych,

 • Opracowywanie zakresów odpowiedzialności i wymagań dla personelu,

 • Współtworzenie zakresów badań medycyny pracy dla personelu,

 • Raportowanie danych dotyczących funkcjonowania Laboratorium dla głównego kierownictwa oraz wszystkich działów wsparcia,

 • Identyfikacja, wdrażanie działań i zarządzanie ryzykiem w laboratorium,

 • Szerzenie Wartości Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instutu Lotnictwa,

 • Bieżąca współpraca z klientem i zapewnienie odpowiedniego do celu klienta zakresu wsparcia,

 • Utrzymanie infrastruktury laboratorium w pełnej gotowości zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, wymaganiami klientów, procedurami laboratoryjnymi, wymaganiami normatywnymi,

 • Planowanie oraz realizacja celów strategicznych oraz organizacyjnych dla zarządzanej komórki.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki: materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa lub pokrewne),

 • Wiedza z zakresu budowy i działania turbin gazowych,

 • Wiedza i doświadczenie w inżynierii (min. 5 letnie doświadczenie pracy w organizacji świadczącej usługi inzynierskie),

 • Wiedza z zakresu technologii przyrostowych DMLM, DED, FDM oraz znajomość obsługi maszyn będzie dodatkowym atutem

 • Umiejętność organizacji pracy, zarządzania zespołem,

 • Umiejętność efektywnej komunikacji,

 • Umiejętność pracy oraz zarządzania nad wieloma projektami równolegle,

 • Umiejętność priorytyzowania prac oraz elastycznego planowania,

 • Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu,

 • Doświadczenie w poniższych obszarach będzie dodatkowym atutem:

 • Projektowanie/rozwijanie infrastruktury (systemy kontroli, hydrauliczne, pneumatyczne, napędy)

 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • Umiejętność pracy zespołowej w poprzek struktury organizacyjnej (zespoły inżynierskie, laboratoria, BHP, HR, finanse, IT, dział prawny, dział zakupów, inne),

 • Umiejętność opracowywania procesów i dokumentacji w laboratorium,

 • Znajomość podstaw metodologii Lean Management lub Six Sigma,

 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem laboratorium,

 • Otwartość na zmianę i umiejętność dostosowywania się do otaczającej sytuacji.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • firmowa biblioteka

 • dofinansowanie wypoczynku

 • rowerownia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Engineering Design Center (EDC) jest wspólnym przedsięwzięciem General Electric Company Polska Sp. z o. o. i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Centrum łączy w sobie 100 lat innowacji tworzonych przez GE z polską myślą inżynieryjną i zapleczem naukowym zapewnianym przez Instytut.

Laboratorium Technologii Przyrostowych jest to laboratorium skupione na badaniach oraz rozwoju nowoczesnych i zaawansowancyh technologii wytwarzania. Laboratorium Technologii Przyrostowych zajmuje się projektowaniem dla technologii przyrostowych, rozwojem procesów drukowania i współpracą z innymi oddziałami EDC, które pozwalają zbadań właściwości materiałów niezbędnych do drukowania elementów jak też właściwości materiałowe wydrukowanych elementów.

Osoba obejmująca dane stanowisko będzie wspierać rozwój technologii przyrostowych związanych z nowoczesnymi technikami wytwarzania. Wymaga to głębokiej wiedzy związanej z inżynierią, jak i procesem dostarczania produktów. W przyszłości laboratorium może wspierać proces kwalifikacji produkcji i w związku z tym będzie podlegać audytom z tym związanym.

Przewiń do profilu firmy

Laboratorium Technologii Przyrostowych jest to laboratorium skupione na badaniach oraz rozwoju nowoczesnych i zaawansowancyh technologii wytwarzania. Laboratorium Technologii Przyrostowych zajmuje się projektowaniem dla technologii przyrostowych, rozwojem procesów drukowania i współpracą z innymi oddziałami EDC, które pozwalają zbadań właściwości materiałów niezbędnych do drukowania elementów jak też właściwości materiałowe wydrukowanych elementów.

Osoba obejmująca dane stanowisko będzie wspierać rozwój technologii przyrostowych związanych z nowoczesnymi technikami wytwarzania. Wymaga to głębokiej wiedzy związanej z inżynierią, jak i procesem dostarczania produktów. W przyszłości laboratorium może wspierać proces kwalifikacji produkcji i w związku z tym będzie podlegać audytom z tym związanym.