Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Lider Obszaru Stopów Żelaza, Kobaltu i Niklu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYO firmie

 • Zakopiańska 73, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Zakopiańska 73

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej reprezentowanego obszaru

 • Określanie preferowanych kierunków rozwoju reprezentowanego obszaru

 • Realizacja badań i prac doświadczalnych, przygotowywanie metodyk badawczych

 • Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze

 • Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru

 • Weryfikacja tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w danym obszarze

 • Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami

 • Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu

 • Prowadzenie szkoleń

 • Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum Technologii Odlewania

Nasze wymagania

 • Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych

 • Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10

 • Indeks Hirscha (≥ 5)

 • Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat

 • Obszerna wiedza z zakresu z zakresu odlewnictwa stopów żelaza, kobaltu i niklu, recyklingu złomu obiegowego, materiałów pomocniczych do procesu topienia, technologii przygotowania ciekłego metalu i technik odlewania, zagadnień związanych ze stygnięciem i krzepnięciem metali, analizy wad odlewów, obróbki cieplnej w tym obróbki izotermicznej, znajomości zagadnień dotyczących trybologii oraz odporności na zmęczenie cieplne, pokryć in-siute, znajomość ciągu technologicznego wykonywania odlewów z możliwością optymalizacji procesu produkcji

 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R;

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2

 • Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym

 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej

 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia

 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie

 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów

To oferujemy

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • elastyczne godziny pracy

 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie)

 • możliwość stałego rozwoju zawodowego

 • darmowe miejsce parkingowe

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym

z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej

w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego

Wymagane dokumenty:

CV zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

• listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha

• informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych

• listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych

• informacji o odbytych stażach naukowych

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy