Oferta pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Euroterm TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759674, NIP: 7952551886, REGON: 381996441 rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Euroterm TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl. Jestem świadomy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne oraz że mam prawo do ich wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na ich podstawie. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Euroterm TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759674, NIP: 7952551886, REGON: 381996441, dane kontaktowe: tel. +48166757777, Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
EUROTERM TGS Sp. z o.o.

Lider Oddziału

EUROTERM TGS Sp. z o.o.O firmie

 • Rzeszów

  Rzeszów, podkarpackie
 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 15 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i zaawansowane doradztwo techniczne dla klienta typu: sklepy, zakład instalacyjny, inwestor, instalator

 • aktywną współpracę ze stałymi i potencjalnymi klientami

 • realizację założonych planów sprzedaży

Nasze wymagania

 • doświadczenie w kontaktach handlowych

 • znajomość lokalnego rynku z branży grzewczej/instalacyjnej/sanitarnej

 • samodzielność i silna motywacja do pracy

 • sprawna obsługa komputera

 • prawo jazdy kategorii B

 • doświadczenie / wykształcenie związane z branżą instalacyjną / grzewczą

To oferujemy

 • pewność pracy w dużej, stabilnej firmie

 • atrakcyjne warunki finansowe i motywacyjny system wynagradzania

 • możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji handlowych i produktowych

 • niezbędne narzędzia pracy: samochód, telefon, komputer.

 • Benefity

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

Branża: Technika grzewcza i instalacyjna