Oferta pracy

Lider Zespołu Badawczego Biobank

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół obszarów biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy kandydata do pełnienia roli:

Lider Zespołu Badawczego BiobankNumer ref.: nr ref. LZB/BB/2021

którego głównym zadaniem będzie prowadzenie działalności naukowej w zakresie biobankowania
oraz zarzadzanie i rozwój jednego z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski

 

Biobank PORT przechowuje ponad 120 tysięcy pojedynczych próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej Biobanku jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska.

Główne zadania i obowiązki

 • Inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności naukowej w obszarze biobankowania.
 • Definiowanie potencjału naukowo-badawczego i usługowego Biobanku PORT.
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju Biobanku.
 • Inicjowanie i pozyskiwanie własnych projektów badawczych i partnerów (zleceń) komercyjnych związanych z obszarem specjalizacji Biobanku PORT.
 • Tworzenie oferty usługowej Biobanku dla klientów biznesowych.
 • Nawiązywanie współpracy badawczej z partnerami ze świata akademickiego i biznesowego.
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi i przemysłem w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo-badawczych.
 • Realizacja i rozwój projektów związanych z biobankowaniem.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie: minimum stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych lub medycznych: biotechnologii, genetyki, biologii molekularnej, biologii.
 • Doświadczenia we wdrażaniu oraz utrzymaniu standardów w biobankowaniu ludzkiego materiału biologicznego.
 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami biobankującymi.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji, pozyskanych projektów naukowych, patentów i zgłoszeń patentowych, opracowanie technologii, etc.
 • Znajomość rynku usług medycznych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych.
 • Znajomość standardów pracy w zakresie patologii klinicznej/ diagnostyki laboratoryjnej.
 • Umiejętność interpretowania wyników laboratoryjnych z zakresu medycyny laboratoryjnej.
 • Umiejętności w zakresie budowania marki i promocji naukowej.
 • Zdolność do nawiązywania i koordynowania współpracy z różnymi ośrodkami (jednostki naukowe, podmioty gospodarcze, podmioty administracji publicznej oraz jednostki ochrony zdrowia)
 • Znajomość realiów współpracy z partnerami europejskimi.
 • Umiejętności myślenia strategicznego i biznesowego.
 • Umiejętność budowania i zarządzania zespołem.
 • Wysokie zdolności komunikacyjne.
 • Biegła znajomość branżowego (medycznego) języka angielskiego.

Kandydatom oferujemy

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Stymulujące środowisko naukowe współpracujące z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
 • Rozwijanie kompetencji poprzez czynne uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.
 • 36 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • Udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • Wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • Praca w ogólnopolskiej sieci badawczej

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne