Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Lider Zespołu Formulacji / Formulation Team Leader

Pozlab Sp. z o.o.

  • Kobaltowa 6, Złotniki (pow. poznański)
    Złotniki (pow. poznański), wielkopolskie
  • ogłoszenie wygasło 10 dni temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • kierownik / koordynator
  • praca stacjonarna
  • Praca od zaraz
  • rekrutacja zdalna

Pozlab Sp. z o.o.

Kobaltowa 6

Złotniki (pow. poznański)

Twój zakres obowiązków

Poszukujemy osoby mającej wiedzę z zakresu:

-rozwoju formulacji, procesu wytwarzania postaci leku, w tym w szczególności:

- planowania strategii rozwoju formulacji i procesu wytwarzania opartej o techniki oceny ryzyka,

- praktycznego prowadzenia prac eksperymentalnych

- zarządzania podległym sobie zespołem formulatorów prowadzących prace eksperymentalne

- sporządzania raportów zbiorczych podsumowujących wykonane prace

- dyskusji przyjętej strategii oraz osiągniętych wyników i ich wpływu na strategię rozwoju ze Zleceniodawcą / Sponsorem projektu

- koordynacji prac rozwojowych na szczeblu zespołu badawczego (formulatorzy i analitycy) oraz współpracy z partnerami / podwykonawcami zewnętrznymi

-transferu technologii z powiększaniem skali wytwarzania produktów leczniczych;

-prowadzenia dokumentacji badawczej oraz laboratoryjnej z wykonywanych prób wg wymagań Farmaceutycznego Systemu Zapewnienia Jakości;

-oceny dokumentacji technologicznej produktów i procesów;

-opracowywania i przygotowania dokumentacji rejestracyjnej dla rozwijanej postaci leku (Moduł 3 CTD)

We are looking for a person with knowledge of:

- formulation and manufacturing process of drug dosage forms, in particular:

- setting up of risk-based development strategy

- execution of experimental work

- management of a formulation team engaged in the project

- reporting the work progress

- discussion of strategy principles, achieved results, and impact of the results for the strategy with the Sponsor of the project

- coordination of development work at the project team level (formulators and analysts) as well as with external partners/subcontractors

- technology transfer with scale-up of pharmaceutical products manufacturing processes

- proper documentation of conducted work, in line with pharmaceutical quality standards

- evaluation of technological documentation for products and processes;

-development and preparation of the registration documentation for the drug dosage forms (CTD Module 3)

Nasze wymagania

Wymagania stawiane pracownikowi na stanowisku Lider Zespołu Formulacji:

-wykształcenie wyższe farmaceutyczne, chemiczne lub inne pokrewne;

-znajomość procesów technologicznych w farmacji (z uwzględnieniem GMP);

-znajomość specyfiki rozwoju badanego produktu leczniczego; mile widziana dobra znajomość założeń i narzędzi Quality by Design;

-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

-umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia oraz chęci dzielenia się wiedzą;

-zaangażowanie, samodzielność, inicjatywa oraz wytrwałość w działaniu;

- dyspozycyjność i elastyczność;

- umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników

The requirements for the Formulation Team Leader work position::

- university degree in pharmacy, chemistry or a related field

-knowledge of technological processes in pharmacy (including GMP)

-knowledge of the specificity of development of the investigational medicinal product; knowledge of Quality by Design principles and tools would be an additional advantage

- English language skills, both written and spoken;

-ability to work in a team, analytical thinking and willingness to share knowledge;

-commitment, independence, initiative and perseverance in action;

- availability and flexibility;

- team management skills

To oferujemy

Dlaczego warto dołączyć do Zespołu PozLab?

PozLab to środowisko ekspertów związanych z farmacją, stąd przede wszystkim jest miejscem pracy w gronie profesjonalistów, gdzie w w codziennej pracy każdy korzysta ze sporej wiedzy wszystkich członków zespołu podnosząc w ten sposób własne kwalifikacje. Takiej możliwości rozwoju trudno szukać na kilkudniowych szkoleniach. PozLab oferuje również współpracę z wiodącymi firmami polskiego i międzynarodowego rynku farmaceutycznego dając możliwość zrozumienia metodologii, stylu i zasad współpracy w takim środowisku.

W zakresie zatrudnienia PozLab oferuje umowę o pracę (choć są możliwe alternatywne formy zatrudnienia w zależności od preferencji osoby zatrudnianej) i konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,

Pakiet świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna, szkolenia, dostęp do ubezpieczeń, itp).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Why to join the PozLab Team?

PozLab is an environment of experts connected with Pharmacy, hence it is primarily a place to work in a group of professionals, where in their daily work everyone benefits from the considerable knowledge of all team members, thus raising their own qualifications. Such a development opportunity is hard to find in a few days of training. PozLab also offers cooperation with leading companies of the Polish, regional and international pharmaceutical market, giving the opportunity to understand the methodology, style and principles of cooperation in such an environment.

In terms of employment, PozLab offers a work contract-based employment (although alternative forms of employment are possible, depending on the preference of the person employed) and a competitive salary adequate to the qualifications,

Non-wage benefits package (medical care, training, access to insurance, etc.).

O nas

PozLab to dynamicznie rozwijająca się firma prowadząca działalność usługową w sektorze R&D oraz analityki chemicznej i farmaceutycznej. Specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych formulacji i procesów technologicznych oraz wykonywaniu kompleksowych badań analitycznych i mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, kosmetyków i suplementów diety.

PozLab is a dynamically developing company providing services in the sector of R&D and chemical and pharmaceutical analytics. The company specializes in developing modern formulations and technological processes, as well as performing comprehensive analytical and microbiological testing of pharmaceuticals, veterinary products, cosmetics and dietary supplements.