mBank S.A.

Lider Zespołu IT

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 31 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Lider Zespołu IT
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: PKA/030/0720

Czym zajmujemy się w mBanku?

Jesteśmy zespołem wspierającym pracowników poprzez digitalizację procesów, projektowanie, implementację oraz wdrażanie nowych aplikacji. Dodatkowo zajmujemy się utrzymywaniem portfela aplikacji wspierających działalność ogólnoorganizacyjną Banku. Skupiamy się przede wszystkim na jakości wytwarzanych produktów oraz na współpracy z „biznesem”.

Jakie zadania czekają na Ciebie:

 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu programistów oraz zapewnienie współpracy z biznesem
 • Zarządzanie projektem oraz monitorowanie stopnia jego realizacji
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołu, prowadzenie i moderowanie spotkań statusowych
 • Realizowanie prac programistycznych
 • Nadzór nad dokumentacją, zarządzanie jakością w projekcie
 • Uczestniczenie w testach oprogramowania
 • Uczestniczenie we wszystkich etapach prac projektowych

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu ścisłym
 • Doświadczenie pracy w SCRUM
 • Doświadczenie z pracy z technologiami .NET, REACT, .NET Core,
 • Doświadczenia z technologiami mobilnymi Android, mile widziany iOS
 • Doświadczenia w kierowaniu zespołem przynajmniej 2-3 osobowym
 • Doświadczenia z zakresu projektowania, implementacji oraz wdrażania rozwiązań IT
 • Bardzo dobrej znajomości procesu wytwórczego oprogramowania i zagadnień IT
 • Znajomości zagadnień:
  • inżynierii systemów informatycznych
  • metodyki ich wytwarzania
  • integracji i architektury systemów
 • Umiejętności godzenia kwestii technicznych z biznesowymi
 • Bardzo dobrej znajomości JIRA/WIKI
 • Znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Lider Zespołu ITNumer ref.: PKA/030/0720

Czym zajmujemy się w mBanku?

Jesteśmy zespołem wspierającym pracowników poprzez digitalizację procesów, projektowanie, implementację oraz wdrażanie nowych aplikacji. Dodatkowo zajmujemy się utrzymywaniem portfela aplikacji wspierających działalność ogólnoorganizacyjną Banku. Skupiamy się przede wszystkim na jakości wytwarzanych produktów oraz na współpracy z „biznesem”.

Jakie zadania czekają na Ciebie:

 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu programistów oraz zapewnienie współpracy z biznesem
 • Zarządzanie projektem oraz monitorowanie stopnia jego realizacji
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołu, prowadzenie i moderowanie spotkań statusowych
 • Realizowanie prac programistycznych
 • Nadzór nad dokumentacją, zarządzanie jakością w projekcie
 • Uczestniczenie w testach oprogramowania
 • Uczestniczenie we wszystkich etapach prac projektowych

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu ścisłym
 • Doświadczenie pracy w SCRUM
 • Doświadczenie z pracy z technologiami .NET, REACT, .NET Core,
 • Doświadczenia z technologiami mobilnymi Android, mile widziany iOS
 • Doświadczenia w kierowaniu zespołem przynajmniej 2-3 osobowym
 • Doświadczenia z zakresu projektowania, implementacji oraz wdrażania rozwiązań IT
 • Bardzo dobrej znajomości procesu wytwórczego oprogramowania i zagadnień IT
 • Znajomości zagadnień:
  • inżynierii systemów informatycznych
  • metodyki ich wytwarzania
  • integracji i architektury systemów
 • Umiejętności godzenia kwestii technicznych z biznesowymi
 • Bardzo dobrej znajomości JIRA/WIKI
 • Znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne