Lider Zespołu Magazynowego

 • Świecko (pow. słubicki), lubuskie
 • Kierownik
 • 2019-03-21
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 2019-04-20)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Lider Zespołu Magazynowego
  Miejsce pracy: Świecko (pow. słubicki)

   

  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

  Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej
  i AGD.

  Oferujemy:

  • Przejrzysty system wynagradzania i premiowania
  • Profesjonalne wdrożenie w obowiązki
  • Pozyskanie insertującego doświadczenia
  • Możliwość rozwoju zawodowego na jasno określonych warunkach
  • Przyjazną atmosferę współpracy w partnerskim i wspierającym zespole

  Opis stanowiska :

  • Kierowanie i nadzór pracą oddelegowanego zespołu,
  • Zapewnienie prawidłowości stosowania procedur magazynowych, w tym BHP,
  • Proponowanie rozwiązań dla poprawy procesów magazynowych,
  • Wykonywanie prac magazynowych,
  • Efektywne realizowane procesu przyjęcia zgodnie z wyznaczonymi KPI,
  • Kompletacja dokumentacji i archiwizacja z procesu przyjęcia,
  • Kontrola stanu wyposażenia magazynu używanego w procesie,

  Nasze wymagania:

  • Dyspozycyjność,
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Skrupulatność i dokładność w realizacji zadań
  • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
  • Odpowiedzialność i odporność na zmienne sytuacje
  • Podstawowa znajomość programu Excel,
  • Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji pod presją czasu

  Miejsce pracy:

  Świecko 43, Słubice 69-100

   

  Kontakt:

  Danuta Wójcik

  tel. 601 710 134

  e-mail: [email protected]

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.