Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:            

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, tel: +48 85 67 52 551, mail: [email protected]
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Brintons Agnella sp. z o.o. w Białymstoku.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Brintons Agnella Spółka z o.o.

Lider zespołu na Wydziale Produkcji

Brintons Agnella Spółka z o.o.O firmie

Brintons Agnella Spółka z o.o.

Generała Władysława Andersa 42

Białystok

top

Brintons Agnella, jeden z czołowych producentów dywanów i wykładzin w Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko:

Lider zespołu na Wydziale Produkcji
Miejsce pracy: Białystok

Zatrudniona osoba odpowiadać będzie za:

 • organizację produkcji oraz realizację planów produkcyjnych,
 • zarządzanie pracą podległych pracowników,
 • kontrolowanie efektywności wykorzystania w procesie produkcji zasobów pracowniczych, technicznych i materiałowych,
 • utrzymanie wymagań z zamówień w zakresie ekonomicznym, jakościowym i terminowym,
 • ciągłą optymalizację struktur i procesów w celu poprawy efektywności.


Wymagania:

 • wykształcenie techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe),
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi,
 • mile widziana znajomość narzędzi lean manufacturing,
 • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym.


Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowej firmie nastawionej na dynamiczny rozwój i osiągnięcie wysokiej produktywności,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na przycisk Aplikuj

W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Lider zespołu na Wydziale Produkcji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Lider zespołu na Wydziale Produkcji.

bottom

Brintons Agnella, jeden z czołowych producentów dywanów i wykładzin w Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko:

Lider zespołu na Wydziale Produkcji

Zatrudniona osoba odpowiadać będzie za:

 • organizację produkcji oraz realizację planów produkcyjnych,
 • zarządzanie pracą podległych pracowników,
 • kontrolowanie efektywności wykorzystania w procesie produkcji zasobów pracowniczych, technicznych i materiałowych,
 • utrzymanie wymagań z zamówień w zakresie ekonomicznym, jakościowym i terminowym,
 • ciągłą optymalizację struktur i procesów w celu poprawy efektywności.


Wymagania:

 • wykształcenie techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe),
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi,
 • mile widziana znajomość narzędzi lean manufacturing,
 • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym.


Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowej firmie nastawionej na dynamiczny rozwój i osiągnięcie wysokiej produktywności,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na przycisk Aplikuj

W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Lider zespołu na Wydziale Produkcji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Lider zespołu na Wydziale Produkcji.

Ogłoszenie archiwalne