Fiege Sp. z o.o.

Lider Zespołu Rekrutacji i Rozwoju

Fiege Sp. z o.o. O firmie

 • Mszczonów, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
Lider Zespołu Rekrutacji i Rozwoju
Miejsce pracy: Mszczonów

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej
i AGD.

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko Lidera Zespołu Rekrutacji i Rozwoju dla placówek w Mszczonowie, Nowym Dworze Mazowieckim oraz oddziałów transportu krajowego. Stałe miejsce pracy to biuro w Mszczonowie.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu 2016”) oraz otrzymała tytuł "Solidnego Pracodawcy roku 2018"
 • Swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów, realny wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość nauki i rozwoju (m.in. darmowe lekcje języka angielskiego - Akademia Rozwoju FIEGE)
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Dbamy o Twoje zdrowie (prywatna opieka medyczna) oraz komfortowe i bezpieczne warunki pracy
 • Zapewniamy bony pracownicze, paczki dla dzieci, dofinansowanie do karty Multisport
 • Zastaniesz u nas przyjazną atmosferę współpracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem Rekrutacji i Rozwoju na stałe pracującego w placówce w Mszczonowie
 • Wspieranie kadry menedżerskiej w realizacji procesów i procedur HR, doradztwo w zakresie stosowania narzędzi HR i prawa pracy
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska kierowniczych i specjalistycznych
 • Zapewnienie zasobów do realizacji działań rekrutacyjnych w ramach regionu
 • Proponowanie zmian do procedur z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami z obszaru outsourcingu pracowniczego oraz agencji pracy tymczasowej w szczególności monitorowanie jakości realizowanych usług oraz proponowanie i wdrażanie usprawnień we współpracy
 • Współtworzenie i nadzór nad realizacją planu szkoleniowego dla regionu
 • Nadzór nad poprawnością i jakością realizacji procedury szkoleniowej w regionie
 • Prowadzenie wewnętrznych instruktarzy/szkoleń
 • Nadzór nad procesem wdrożenia nowych pracowników w regionie
 • Analiza danych/wskaźników na poziomie regionu w zakresie zarządzanych procedur/projektów
 • Koordynacja nad poprawnością realizacji procedury komunikacyjnej w regionie
 • Koordynacja terminowości i zgodności z założeniami realizowanych projektów w zakresie Rekrutacji i Rozwoju w regionie
 • Budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie jako samodzielny HR Business Partner/ Konsultant HR/ Kierownik HR
 • Doświadczenie we współpracy z kadrą managerską z zakresu planowania rozwoju zespołów, rekrutacji i selekcji, oceny pracowniczej
 • Doświadczenie w realizacji procesów selekcji, rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników
 • Doświadczenie w realizacji procesów ewaluacyjnych i szkoleniowych
 • Umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz zmianą
  w organizacji
 • Umiejętność trafnej analizy i formułowania wniosków i rozwiązań
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel).

Wysoka umiejętność rozumienia środowiska biznesowego i jego potrzeb oraz łączenia interesów organizacji, jej celów w kontekście działań HR

 

 

 

Chcesz nas bliżej poznać? Odwiedzaj nasz  fanpage:

https://www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

Miejsce pracy (biura): Mszczonów

Dodatkowe informacje: [email protected]

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Logistics Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Logistics Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Logistics Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej
i AGD.

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko Lidera Zespołu Rekrutacji i Rozwoju dla placówek w Mszczonowie, Nowym Dworze Mazowieckim oraz oddziałów transportu krajowego. Stałe miejsce pracy to biuro w Mszczonowie.

Lider Zespołu Rekrutacji i Rozwoju

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem Rekrutacji i Rozwoju na stałe pracującego w placówce w Mszczonowie
 • Wspieranie kadry menedżerskiej w realizacji procesów i procedur HR, doradztwo w zakresie stosowania narzędzi HR i prawa pracy
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska kierowniczych i specjalistycznych
 • Zapewnienie zasobów do realizacji działań rekrutacyjnych w ramach regionu
 • Proponowanie zmian do procedur z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami z obszaru outsourcingu pracowniczego oraz agencji pracy tymczasowej w szczególności monitorowanie jakości realizowanych usług oraz proponowanie i wdrażanie usprawnień we współpracy
 • Współtworzenie i nadzór nad realizacją planu szkoleniowego dla regionu
 • Nadzór nad poprawnością i jakością realizacji procedury szkoleniowej w regionie
 • Prowadzenie wewnętrznych instruktarzy/szkoleń
 • Nadzór nad procesem wdrożenia nowych pracowników w regionie
 • Analiza danych/wskaźników na poziomie regionu w zakresie zarządzanych procedur/projektów
 • Koordynacja nad poprawnością realizacji procedury komunikacyjnej w regionie
 • Koordynacja terminowości i zgodności z założeniami realizowanych projektów w zakresie Rekrutacji i Rozwoju w regionie
 • Budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie jako samodzielny HR Business Partner/ Konsultant HR/ Kierownik HR
 • Doświadczenie we współpracy z kadrą managerską z zakresu planowania rozwoju zespołów, rekrutacji i selekcji, oceny pracowniczej
 • Doświadczenie w realizacji procesów selekcji, rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników
 • Doświadczenie w realizacji procesów ewaluacyjnych i szkoleniowych
 • Umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz zmianą
  w organizacji
 • Umiejętność trafnej analizy i formułowania wniosków i rozwiązań
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel).

Wysoka umiejętność rozumienia środowiska biznesowego i jego potrzeb oraz łączenia interesów organizacji, jej celów w kontekście działań HR

 

 

 

Chcesz nas bliżej poznać? Odwiedzaj nasz  fanpage:

https://www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

Oferujemy:

 • Pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu 2016”) oraz otrzymała tytuł "Solidnego Pracodawcy roku 2018"
 • Swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów, realny wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość nauki i rozwoju (m.in. darmowe lekcje języka angielskiego - Akademia Rozwoju FIEGE)
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Dbamy o Twoje zdrowie (prywatna opieka medyczna) oraz komfortowe i bezpieczne warunki pracy
 • Zapewniamy bony pracownicze, paczki dla dzieci, dofinansowanie do karty Multisport
 • Zastaniesz u nas przyjazną atmosferę współpracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Logistics Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Logistics Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Logistics Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Miejsce pracy (biura): Mszczonów

Dodatkowe informacje: [email protected]

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy