Oferta pracy

Lider Zespołu

Change of Scandinavia SSC Sp. z o.o.O firmie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
CHANGE of Scandinavia to duńska firma produkująca bieliznę  Projektujemy, rozwijamy i wytwarzamy produkty pod marką CHANGE Lingerie, które są sprzedawane w wiodących salonach i domach towarowych w Europie i Kanadzie. Szybko się rozwijamy, posiadając ponad 300 własnych sklepów detalicznych. CHANGE of Scandinavia zatrudnia ponad 150 pracowników w Polsce i ponad 1500 na całym świecie.
 
Obecnie prowadzimy rekrutację do naszego centrum dystrybucyjnego w Szczecinie.
Lider Zespołu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadzialna za:

 • Nadzór nad jakością i terminowością  procesów magazynowych (kompletacja, przyjęcia, wysyłki)
 • delegowanie zadań podległym pracownikom w ramach prowadzonej zmiany
 • Planowanie czasu pracy zespołu
 • Dbanie o odpowiedni poziom wydajności
 • Dbanie o ład na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (zarządzanie zespołem  nie mniejszym niż 15 pracowników).
 • Bardzo dobra znajomość zasad gospodarki magazynowej
 • posługiwanie się narzędziami MS OFFICE
 • znajomość systemów  WMS
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Umiejętność organizacji pracy zespołu.

Profil Kandydata

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność działania pod presją czasu
 • Znajomość i przestrzeganie zasad BHP
 • Samodzielność, dokładność oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym obejmującym pracę w weekendy

Oferujemy

 • Umowa o pracę w międzynarodowej, znanej i prestiżowej firmie w swojej branży
 • Konkurencyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym
 • Program benefitów: Multisport, Prywatna Opieka Medyczna, Ubezpieczenie grupowe, dobra kawa
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
 • Dobra  atmosfera pracy w dynamicznym zespole.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
 
W Change of Scandinavia z najwyższą starannością dbamy o bezpieczeństwo wszelkich informacji, jakie nam przekazujesz. W związku z tym chcieliśmy Cię poinformować, że administratorem danych osobowych w niniejszym procesie rekrutacji jest Change of Scandinavia SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-753) przy ul. Żeligowskiego 4/6. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub kontaktując się z nami w sposób tradycyjny, wysyłając wiadomość na adres: Change of Scandinavia SSC Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 4/6, 90-753 Łódź. Musisz wiedzieć także o tym, że:
 1. dane osobowe zawarte w Twoim CV i w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu prowadzenia niniejszej rekrutacji, a także będą wykorzystane w przyszłych rekrutacjach, o ile wyraziłeś na to zgodę;
 2. podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO a także Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej na przetwarzanie danych, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także z uwagi na uzasadniony interes administratora jakim jest sprawne przeprowadzenie w pełni obiektywnej rekrutacji i ochrony praw zarówno aplikantów do pracy jak i administratora danych. Jeżeli w Twoim CV znajduje się więcej informacji, niż wymaga tego art. 22(1) § 1 i 4 Kodeksu pracy, wzięcie udziału w rekrutacji i przesłanie swojej aplikacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych powyżej;
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję o ile okaże się to niezbędne to sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 4. Twoje dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących stornom, a w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 2 lat od jej udzielenia;
 5. przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji na dane stanowisko. W przypadku niepodania danych aplikacja nie zostanie rozpatrzona.
 8. podczas procesu rekrutacji nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
 
Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Change of Scandinavia SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-753) przy
ul. Żeligowskiego 4/6.


Ogłoszenie archiwalne