Lider Zmiany Produkcyjnej

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Kwiatkowskiego 3, 52-407 Wrocław, Polska pokaż mapę
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 22.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 21.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Gestamp to obecnie jedno z największych hiszpańskich przedsiębiorstw z kapitałem prywatnym. Od ponad 50 lat współpracuje z przemysłem motoryzacyjnym dostarczając komponenty metalowe do fabryk na całym świecie. Wrocławska fabryka Gestamp produkuje części dla takich marek jak Volkswagen, Peugeot, Renault, Audi, Skoda. Komponenty tworzone są w procesach tłoczenia, zgrzewania, spawania i malowania kataforetycznego.

  W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

  Lider Zmiany Produkcyjnej
  Miejsce pracy: Wrocław, ul. Kwiatkowskiego 3

  Wymagania:

  • Min. 2. lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
  • Wykształcenie min. średnie,
  • Dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym / równoważnym - czterobrygadowym,
  • Znajomość zasad i technik stosowanych w przemyśle produkcyjnym,
  • Umiejętność ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu,
  • Dodatkowymi atutami będzie: doświadczenie w branży motoryzacyjnej, dobra znajomość rysunku technicznego oraz znajomość procesów: tłoczenia, spawania lub zgrzewania.

  Obowiązki:

  • Nadzorowanie ciągłości produkcji i jakości produkowanych wyrobów,
  • Zarządzanie podległym zespołem – około 15 osób,
  • Kontrolowanie procesu oraz realizowanie planów produkcyjnych,
  • Optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz stanowisk pracy,
  • Przestrzeganie procedur produkcji, jakości obraz bezpieczeństwa,
  • Współpracowanie z działami: utrzymania ruchu, jakości, logistyki, personalnym, inżynierii,
  • Zapewnienie właściwych środków pracy dla podległych pracowników.

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • Ciekawą pracę w znanej, międzynarodowej
   firmie,
  • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia
   zawodowe,
  • Kartę Multisport,
  • Dodatek do dojazdu,
  • Ubezpieczenie na życie,
  • Pakiet medyczny.

   Aplikacje prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  Klikając przycisk „APLIKUJ” wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez Gestamp Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego 3, danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w naszym ogłoszeniu o pracę (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

  Jeśli zamieściłeś w swoim podaniu dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie czy zainteresowania), klikając przycisk „APLIKUJ” również wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w naszej rekrutacji.

  Po zakończeniu rekrutacji Gestamp Wrocław będą przetwarzać Twoje dane przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział.

  Informujemy, że masz prawo do cofnięcia zgodny na dalsze przetwarzanie danych, do wglądu do danych, do ich sprostowania, anulowania, usunięcia i przeniesienie danych do innego podmiotu, pisząc na adres e-mail: [email protected].

  Informacja dla Kandydatów na potrzeby procesów rekrutacyjnych

  1. Tożsamość Administratora

  Gestamp Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu i numerze identyfikacji podatkowej 5272108234 (dalej zwaną GESTAMP), działającą w charakterze administratora, informuje KANDYDATA, że dane osobowe zawarte w jego CV, a także wszelkie dane wygenerowane lub dostarczone podczas rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej są przetwarzane przez GESTAMP w sposób poufny.

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  GESTAMP będzie przetwarzać dane osobowe KANDYDATA w celu zarządzania jego kandydaturą do przyszłych procesów rekrutacji w GESTAMP lub dowolnej spółce Grupy Gestamp. Aby zrealizować ten cel, GESTAMP może udostępniać dane KANDYDATA innym spółkom Grupy Gestamp (nazwy i adresy tych spółek można uzyskać na STRONIE INTERNETOWEJ: www.gestamp.com) oraz osobom trzecim, z którymi GESTAMP współpracuje przy procesie rekrutacji. Zgoda KANDYDATA stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie dotyczącym przyszłych rekrutacji oraz udostępnienia danych spółce Grupy Gestamp.

  3. Obowiązkowy lub opcjonalny charakter wymaganych informacji

  Do realizacji procesu rekrutacji GESTAMP może uzyskać dane takie jak:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców kandydata,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • numer telefonu i/lub adres e-mail,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Odmowa podania tych informacji może skutkować wykluczeniem KANDYDATA z rekrutacji.

  W niektórych sytuacjach GESTAMP może poprosić o udostepnienie dodatkowych informacji, na pozyskanie których KANDYDAT może udzielić zgodę w odrębnym formularzu.

  KANDYDAT może samodzielnie zdecydować o dołączeniu do aplikacji zdjęcia. GESTAMP wykorzysta zdjęcie tylko w celu mającym bezpośredni związek z procesem rekrutacji.

  4. Wykonanie praw

  KANDYDAT może skorzystać z przysługujących mu prawa dostępu do danych, ich sprostowania, anulowania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu na ich dalsze przetwarzanie, ograniczenie i przeniesienie danych do innego podmiotu, pisząc na adres wskazany powyżej lub wysyłając e-mail: [email protected], określając swoje dane osobowe i podając stanowisko w procesie rekrutacji na pracownika GESTAMP. Tożsamość KANDYDATA zostanie dodatkowo w takim wypadku zweryfikowana telefonicznie przez upoważnionego pracownika Działu Personalnego. Dodatkowo jeżeli KANDYDAT uważa, że jego prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

  5. Obowiązki KANDYDATA w zakresie ochrony danych

  KANDYDAT zobowiązuje się do:

  1) Podania zaktualizowanych, dokładnych i właściwych informacji, jeżeli zostanie o to poproszony.

  2) Poinformowania GESTAMP o wszelkich modyfikacjach dostarczonych informacji, postępując zgodnie z procedurą określoną przy wykonywania swoich praw.

  6. Przechowywanie danych

  GESTAMP będzie przechowywać dane osobowe KANDYDATA przez okres roku w przypadku, gdy KANDYDAT wyraził na to zgodę.

  Jeśli KANDYDAT sprzeciwi się przechowywaniu swoich danych przez ten okres, może skorzystać z prawa do anulowania / usunięcia danych, postępując zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

  Po upływie roku GESTAMP może skontaktować się z KANDYDATEM w celu aktualizacji jego danych i odnowienia zgody na przechowywanie danych przez kolejny rok.

  7. Środki bezpieczeństwa

  GESTAMP zastosował niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieganiu ich nieuprawnionym zmianom, ich utracie, przetwarzaniu lub dostępowi do nich, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które dane są narażone.

  8. Zgody KANDYDATA

  Klikając przycisk „Aplikuj” lub „Aplikuj teraz” KANDYDAT:

  1. Oświadcza, że przeczytał i zrozumiał ten dokument.
  2. Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gestamp Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przyszłych rekrutacji, w tym na umieszczenie danych osobowych w bazie kandydatów i przechowywanie przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
  3. Wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez Gestamp Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu spółkom powiązanym w ramach Grupy Gestamp.