Lider Zmiany Produkcyjnej Wsparcia Procesu

Polpharma Biologics S.A.

Polpharma Biologics S.A.

Spoldzielcza 4

Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie operacji procesowych, po uprzednim instruktażu i w zgodzie z zasadami GMP;

 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności w dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami;

 • Udział w transferze technologii, charakterystyce procesu oraz walidacji procesu we współpracy ze Specjalistami Zespołu;

 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oceny procesu;

 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach;

 • Monitorowanie procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną;

 • Prowadzenie procesu zgodnie z zasadami GMP i innymi wewnętrznymi wymaganiami;

 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego;

 • Organizowanie swojej pracy oraz pracy zespołu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań;

 • Pomoc w opracowywaniu procedur postępowania;

 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji kwalifikacyjnej urządzeń, prowadzenie kwalifikacji i/lub udział w prowadzonych kwalifikacjach;

 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń;

 • Przewodzenie zmianie i odpowiedzialność za jej członków.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz planowaniu pracy zespołu;

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz umiejętność obsługi sprzętu podstawowego laboratoryjnego/analitycznego;

 • Znajomość zasad i doświadczenie w pracy zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania cGMP;

 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji procesowej zgodnie z zasadami GMP;

 • Dobrą znajomość technik aseptycznych oraz umiejętność pracy w technologii Single Use w produkcji biotechnologicznej;

 • Znajomość podstaw produkcji leków biotechnologicznych;

 • Umiejętność samodzielnego rozpoznawania problemów, dobra organizacja pracy i czasu;

 • Dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

To oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna;

 • Ubezpieczenie na życie;

 • Pracowniczy program emerytalny;

 • Pakiet relokacyjny;

 • Dodatkowy dzień wolny;

 • i więcej…

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • pakiet relokacyjny