Oferta pracy

Likwidator Mobilny

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWO firmie

 • mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku,
poszukuje kandydata na stanowisko:

w zespole likwidatorów mobilnych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • dokonywanie oględzin uszkodzonych pojazdów, miejsc zdarzeń, oględzin po naprawczych
 • sporządzanie ocen technicznych, kalkulacji kosztów naprawy
 • analiza zebranej dokumentacji pod kątem zakresu uszkodzeń i korelacji

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego kierunkowego o specjalności pojazdy samochodowe (minimum średnie)
 • minimum 2-letniego doświadczenia w rzeczoznawstwie lub na stanowisku doradca serwisu blacharsko–lakierniczego
 • znajomości budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz technologii napraw blacharsko-lakierniczych
 • znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym
 • znajomości programów eksperckich do wyceny kosztów napraw pojazdów i ustalania wartości rynkowych (Audatex, Eurotax, InfoEkspert, DAT)
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętność interpersonalnych
 • posiadania prawa jazdy kat. B

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą i samodzielną pracę
 • prywatną opiekę medyczną i świadczenia socjalne

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj 
z dopiskiem w temacie „rekrutacja – likwidacja mobilna”.

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko likwidator mobilny”
 
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:
 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy