Administratorem danych osobowych jest E NET PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brackiej 28A (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
– administratora: [email protected]
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie innych danych osobowych, w tym m.in. wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału
w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: należy o swojej chęci wycofania zgody poinformować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do jego przedawnienia.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca
o zatrudnieniu, dostawcy usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, instytucje finansowe), inne organy publiczne, instytucje lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Linux Administrator

E NET PRODUCTION sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 22 lip 2020
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Bracka 28a

Katowice

top1

Obecnie poszukujemy:

Linux Administrator

Miejsce pracy: Katowice

Jeśli środowisko systemów Linux nie jest Ci obce, posiadasz solidne doświadczenie na stanowisku związanym z administracją systemami IT, a do tego lubisz pracować w zespole i dzielić się wiedzą, zdecydowanie chcemy Cię poznać. 😊 Czeka Cię bezpośrednia współpraca z doświadczonym zespołem Administratorów Linux, Software Developerów oraz Managementem. W E Net Production wspieramy i rozwijamy jeden z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i każdego dnia obsługuje miliony użytkowników internetowych, a swoje udane działania on-line prowadzą na tym systemie takie marki jak: CCC, Media Markt, Media Expert, Samsung, Avans, Salony Agata, Sizeer, Timberland, Kler.


Zadania na Twoim nowym stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Linux.
 • Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą, celem zapewnienia jej bezawaryjnej pracy.
 • Monitorowanie działania systemów oraz sieci, a także analizowanie zebranych logów.
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem systemów, aplikacji i baz danych.
 • Wprowadzanie automatyzacji działań na serwerach (backupy, updaty itd.).
 • Analiza obszarów wymagających poprawy i przedstawianie propozycji ulepszeń.
 • Aktualizacja i tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Udział w dyżurach on-call, ustalanych wspólnie z zespołem.

Wymagania:

 • Doświadczenie w utrzymywaniu sieci oraz infrastruktury technicznej systemów.
 • Znajomość systemu Linux (Debian, Redhat) na poziomie administracyjnym.
 • Dobra znajomość serwerów http Nginx.
 • Praktyczna wiedza dotycząca sieci i komunikacji (protokoły IP, SSL, routing, DHCP, DNS).
 • Doświadczenie z pakietem Office 365.
 • Doświadczenie z systemami plików oraz sieciowymi systemami plików (nfs, drbd)
 • Umiejętności w zakresie konfiguracji silnika bazy danych (MySQL).
 • Doświadczenie z Dockerem i Proxmoxem– konteneryzacja i wirtualizacja.
 • Znajomość minimum jednego języka skryptowego (Bash, PowerShell lub Python).
 • Doświadczenie z Jira lub podobnym systemem ticketowym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i chęć dzielenia się wiedzą.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (B1/B2).

Mile widziane:

 • Doświadczenie z systemami kontroli wersji (preferowany Git).
 • Znajomość takich technologii jak Redis, Elastic Search.

Oferujemy:

 • Rozwój umiejętności i zdobycie praktycznego doświadczenia w bardzo szerokim zakresie branży e-commerce.
 • Udział w rozwojowych projektach wewnętrznych ENP (praca z najlepszymi specjalistami w branży) i zewnętrznych (praca dla klientów ENP),
 • Stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie - jesteśmy otwarci na różne formy współpracy (umowa o pracę, B2B, umowa zlecenie).
 • Pakiet benefitów (w tym ubezpieczenie medyczne MEDICOVER, grupowe na życie WARTA, pakiet sportowy OK System).
 • Szkolenia i rozwój osobisty.
 • Konwersacje w języku angielskim z Native Speakerem pracującym na co dzień w siedzibie ENP.
 • Pracę w nowoczesnym biurze, znajdującym się w dobrze skomunikowanej części Katowic.
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy i świetnych ludzi wokół z ciekawymi zainteresowaniami.
 • Możliwość awansu zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę E NET Production sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brackiej 28A w Katowicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Obecnie poszukujemy:

Linux Administrator

Miejsce pracy: Katowice

Jeśli środowisko systemów Linux nie jest Ci obce, posiadasz solidne doświadczenie na stanowisku związanym z administracją systemami IT, a do tego lubisz pracować w zespole i dzielić się wiedzą, zdecydowanie chcemy Cię poznać. 😊 Czeka Cię bezpośrednia współpraca z doświadczonym zespołem Administratorów Linux, Software Developerów oraz Managementem. W E Net Production wspieramy i rozwijamy jeden z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i każdego dnia obsługuje miliony użytkowników internetowych, a swoje udane działania on-line prowadzą na tym systemie takie marki jak: CCC, Media Markt, Media Expert, Samsung, Avans, Salony Agata, Sizeer, Timberland, Kler.


Zadania na Twoim nowym stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Linux.
 • Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą, celem zapewnienia jej bezawaryjnej pracy.
 • Monitorowanie działania systemów oraz sieci, a także analizowanie zebranych logów.
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem systemów, aplikacji i baz danych.
 • Wprowadzanie automatyzacji działań na serwerach (backupy, updaty itd.).
 • Analiza obszarów wymagających poprawy i przedstawianie propozycji ulepszeń.
 • Aktualizacja i tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Udział w dyżurach on-call, ustalanych wspólnie z zespołem.

Wymagania:

 • Doświadczenie w utrzymywaniu sieci oraz infrastruktury technicznej systemów.
 • Znajomość systemu Linux (Debian, Redhat) na poziomie administracyjnym.
 • Dobra znajomość serwerów http Nginx.
 • Praktyczna wiedza dotycząca sieci i komunikacji (protokoły IP, SSL, routing, DHCP, DNS).
 • Doświadczenie z pakietem Office 365.
 • Doświadczenie z systemami plików oraz sieciowymi systemami plików (nfs, drbd)
 • Umiejętności w zakresie konfiguracji silnika bazy danych (MySQL).
 • Doświadczenie z Dockerem i Proxmoxem– konteneryzacja i wirtualizacja.
 • Znajomość minimum jednego języka skryptowego (Bash, PowerShell lub Python).
 • Doświadczenie z Jira lub podobnym systemem ticketowym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i chęć dzielenia się wiedzą.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (B1/B2).

Mile widziane:

 • Doświadczenie z systemami kontroli wersji (preferowany Git).
 • Znajomość takich technologii jak Redis, Elastic Search.

Oferujemy:

 • Rozwój umiejętności i zdobycie praktycznego doświadczenia w bardzo szerokim zakresie branży e-commerce.
 • Udział w rozwojowych projektach wewnętrznych ENP (praca z najlepszymi specjalistami w branży) i zewnętrznych (praca dla klientów ENP),
 • Stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie - jesteśmy otwarci na różne formy współpracy (umowa o pracę, B2B, umowa zlecenie).
 • Pakiet benefitów (w tym ubezpieczenie medyczne MEDICOVER, grupowe na życie WARTA, pakiet sportowy OK System).
 • Szkolenia i rozwój osobisty.
 • Konwersacje w języku angielskim z Native Speakerem pracującym na co dzień w siedzibie ENP.
 • Pracę w nowoczesnym biurze, znajdującym się w dobrze skomunikowanej części Katowic.
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy i świetnych ludzi wokół z ciekawymi zainteresowaniami.
 • Możliwość awansu zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę E NET Production sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brackiej 28A w Katowicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Ogłoszenie archiwalne