Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Lobby - Event Assistant

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 10.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Massmedica Sp. z o.o.

  Lobby - Event Assistant

  Miejsce pracy: Warszawa

  Praca w pełnym wymiarze godzin (8:30 - 16:30) przez 5 dni w tygodniu. Prowadzenie recepcji firmy (korespondencja, archiwum dokumentów, obsługa gości, itp.) pochłaniające około 20% czasu pracy.

  Pozostałe 80% czasu poświęcone głównie pomocy w organizacji szkoleń, kursów i konferencji dla klientów firmy oraz pracowników.

  Wymagania:

  • Osoba ucząca się w systemie zaocznym (studentka / student)
  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • Zamiłowanie do dokładności i precyzji w pracy
  • Zdolności organizacyjne
  • Mile widziana umiejętność posługiwania się SM (w stopniu nieco wyższym niż publikacja postów)

  Osobie zdolnej, kreatywnej i spełniającej nasze oczekowania oferujemy możliwość kontynuacji kariery w strukturach firmy po zakończeniu pracy na recepcji.

  Informacje o firmie www.massmedica.com


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z aplikacją o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na adres podany w aplikacji.

  Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Massmedica SA z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, KRS: 688627. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z aplikacją o pracę oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  Podstawą prawną przetwarzania są:   a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wymagane przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  następujące prawa a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.