Ta oferta pracy jest nieaktualna od 247 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Analityk Sprzedażowy ds. MSP

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 21.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy Analityk Sprzedażowy ds. MSP
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: RKO/106/0618

  forma zatrudnienia: UMOWA NA ZASTĘPSTWO - 1 ROK (z możliwością przedłużenia)

   

  Zakres zadań:

  • ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów Banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka
  • przygotowanie umów dotyczących produktów ryzyka oraz umów zabezpieczeń
  • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia/wystawienia i spłaty produktów ryzyka
  • utrzymywanie relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi poprzez udział w spotkaniach z klientem wraz z doradcą oraz bieżący kontakt (w tym w ramach w/w zadań)
  • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w aplikacji System Kredytowy i innych aplikacjach
  • monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym zabezpieczeń i sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
  • wiedza z zakresu: analizy finansowej, prawnego zabezpieczenia kredytów, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowe, produktów bankowych (szczególnie produkty ryzyka)
  • praktyczna znajomość MS Office
  • komunikatywna znajomość j. angielskiego
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków, skrupulatność,   odpowiedzialność
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie / praktyki / staże  w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa (minimum rok z możliwością przedłużenia współpracy)
  • możliwość zdobycia cennego know-how w jednym z najlepszych banków w Polsce
  • pracę w poszanowaniu idei work-life balance
  • atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (min. karta sportowa, prywatna opieka medyczna)

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.