INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych - rekrutacja

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prymat sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14.

 1. Przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych poprzez:

a) e-mail: [email protected] ; telefon: (32) 47-33-833 wew. 702

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. z dopiskiem - "przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych"

 1. Cele i podstawy przetwarzania

          1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na którą aplikujesz - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy.

 1. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie określonym art. 22 (1) Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast pozostałe dane będziemy przetwarzać tylko wtedy jeżeli wyrazisz zgodę.
 2. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby upoważnione przez Prymat sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych i podmioty, którym Prymat sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych: np. firmy księgowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu medycyny pracy, podmioty zewnętrzne obsługujące nasze systemy informatyczne i inne które posiadają podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy przekazać w celu przeprowadzania rekrutacji podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych
 2. Twoje dane pozyskane w celu przeprowadzenia rekrutacji przechowujemy do czasu zakończenia procesu tej rekrutacji.
 3. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)   prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)   ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)   prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszych stronach.

www.prymat.pl - w Polityce prywatności. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: [email protected], zadzwoń pod numer: (32) 4733833 wew. 702 Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Ciebie danych jest:

*    wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy i jest obligatoryjne. Podanie przez Ciebie pozostałych danych jest dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych osobowych.

*    uniemożliwi uwzględnienie Ciebie w procesie rekrutacji.

Magazynier

Prymat sp. z o.o.O firmie

Prymat sp. z o.o.

Chlebowa 14

Jastrzębie-Zdrój

Prymat spółka z o.o. z Jastrzębia-Zdroju, właściciel m.in. takich marek jak: KUCHAREK, PRYMAT poszukuje kandydata na stanowisko:
Magazynier
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój
Region: śląskie

Chcesz:

 • zdobyć doświadczenie w dużej firmie produkcyjnej,
 • podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • pracować w dobrej atmosferze.

 

Dołącz do zespołu Prymat sp. z o.o. lidera rynku przypraw w Polsce.


Nasza oferta:

 • stabilna praca w dużej, rozwijającej się organizacji o silnej pozycji na rynku,
 • adekwatne wynagrodzenie do zaangażowania,
 • stałe godziny pracy,
 • przyjazna atmosfera,
 • umowa o pracę od pierwszego dnia,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • wysoki standard pracy,
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • atrakcyjna stawka za pracę w nadgodzinach.

Twoje zadania:

 • załadunek oraz rozładunek towarów i surowców,
 • układanie produktów na paletach,
 • zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnej,
 • obsługa skanera,
 • prace magazynowo-porządkowe,
 • dostarczanie oraz odbiór materiałów do produkcji,
 • przyjmowanie dostaw,
 • przygotowanie wysyłek.

Nasze oczekiwania:

 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaangażowanie,
 • uprawnienia na wózek będą dodatkowym atutem.

Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij zgłoszenie:

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Aplikacji nie odsyłamy.
 
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Polityka prywatności), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniżej klauzuli:
"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Prymat sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Chlebowej 14 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz na przekazywanie tych danych do podmiotów kapitałowych Grupy Prymat."
Prymat spółka z o.o. z Jastrzębia-Zdroju, właściciel m.in. takich marek jak: KUCHAREK, PRYMAT poszukuje kandydata na stanowisko:
Magazynier

Chcesz:

 • zdobyć doświadczenie w dużej firmie produkcyjnej,
 • podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • pracować w dobrej atmosferze.

 

Dołącz do zespołu Prymat sp. z o.o. lidera rynku przypraw w Polsce.


Nasza oferta:

 • stabilna praca w dużej, rozwijającej się organizacji o silnej pozycji na rynku,
 • adekwatne wynagrodzenie do zaangażowania,
 • stałe godziny pracy,
 • przyjazna atmosfera,
 • umowa o pracę od pierwszego dnia,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • wysoki standard pracy,
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • atrakcyjna stawka za pracę w nadgodzinach.

Twoje zadania:

 • załadunek oraz rozładunek towarów i surowców,
 • układanie produktów na paletach,
 • zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnej,
 • obsługa skanera,
 • prace magazynowo-porządkowe,
 • dostarczanie oraz odbiór materiałów do produkcji,
 • przyjmowanie dostaw,
 • przygotowanie wysyłek.

Nasze oczekiwania:

 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaangażowanie,
 • uprawnienia na wózek będą dodatkowym atutem.

Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij zgłoszenie:

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Aplikacji nie odsyłamy.
 
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Polityka prywatności), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniżej klauzuli:
"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Prymat sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Chlebowej 14 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz na przekazywanie tych danych do podmiotów kapitałowych Grupy Prymat."

Ogłoszenie archiwalne