Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Nordfish - Foodmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charzynie (78 – 122) przy ul. Szkolnej 60, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej administratorem. Kontakt z administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: [email protected]
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
a) niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej,
b) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
c) w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
d) przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane oraz podmiotom należącym do Grupy UTM.
5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
Nordfish - Foodmark Sp. z o.o.

Magazynier

Nordfish - Foodmark Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Kołobrzeg, zachodniopomorskie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 18 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
Spółka Nordfish - Foodmark Sp. z o.o. - będąca częścią Firmy Lisner - poszukuje do Zakładu Produkcyjnego w Charzynie koło Kołobrzegu osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku: 

Magazynier

Miejsce pracy: Kołobrzeg (okolice)
Opis stanowiska:
 • nadzór nad obiegiem towarów,
 • odpowiedzialność za prawidłowe przyjęcie i wydanie towaru zgodnie z ustaloną dokumentacją,
 • przygotowywanie towarów w oparciu o ustalone dokumenty,
 • przestrzeganie i stosowanie procedur związanych z magazynowaniem, wysyłką i przyjmowaniem towarów,
 • zabezpieczenie wyrobów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,
 • kontrola stanów w magazynie,
 • wypełnianie dokumentacji związanej z przyjęciem i załadunkiem towaru.
Wymagania:
 • samodzielność w działaniu jak i umiejętność pracy w grupie,
 • dobra organizacja pracy,
 • uprawnienia na wózek widłowy,
 • mile widziane doświadczenia w pracy w zakładzie produkcyjnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży spożywczej,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • bezpłatny transport z wybranych kierunków,
 • praca w przyjaznym zespole,
 • szkolenia.
Spółka Nordfish - Foodmark Sp. z o.o. - będąca częścią Firmy Lisner - poszukuje do Zakładu Produkcyjnego w Charzynie koło Kołobrzegu osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku: 
Magazynier
Opis stanowiska:
 • nadzór nad obiegiem towarów,
 • odpowiedzialność za prawidłowe przyjęcie i wydanie towaru zgodnie z ustaloną dokumentacją,
 • przygotowywanie towarów w oparciu o ustalone dokumenty,
 • przestrzeganie i stosowanie procedur związanych z magazynowaniem, wysyłką i przyjmowaniem towarów,
 • zabezpieczenie wyrobów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,
 • kontrola stanów w magazynie,
 • wypełnianie dokumentacji związanej z przyjęciem i załadunkiem towaru.
Wymagania:
 • samodzielność w działaniu jak i umiejętność pracy w grupie,
 • dobra organizacja pracy,
 • uprawnienia na wózek widłowy,
 • mile widziane doświadczenia w pracy w zakładzie produkcyjnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży spożywczej,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • bezpłatny transport z wybranych kierunków,
 • praca w przyjaznym zespole,
 • szkolenia.

Ogłoszenie archiwalne