Magazynier

 • Konstancin-Jeziorna, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 03.01.2018
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 02.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa uprzejmie informuje, że poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
MAGAZYNIER

Rejon Energetyczny Jeziorna/ Wydział Administracji i Logistyki
ze świadczeniem pracy na terenie działania Rejonu Energetycznego

 Miejsce pracy: Konstancin Jeziorna
Region: mazowieckie
Nr referencyjny:
 PGED/OW/24/17


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Obsługa magazynu głównego, przyjmowanie i wydawanie materiałów,
 • Utrzymywanie zadanego poziomu zapasów magazynowych,
 • Prace gospodarczo-remontowe związane z utrzymaniem obiektów i budynków,
 • Praca na wysokości.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: minimum średnie techniczne,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3 m),
 • Praca w trybie II zmianowym w/g harmonogramu,
 • Obsługa komputera, znajomość pakietu Microsoft Office
 • Mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,
asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji
oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

Oferty kandydatów zawierające CV,
proszę przesłać w terminie do dnia 21.01.2018 r.
zbierane są na stronie: www.pracuj.plPGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.P. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 K.P. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.