Magazynier

 • Mszczonów, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 25.03.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 24.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Magazynier
  Miejsce pracy: Mszczonów
  24/05/2017 TR

  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

  Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce jesteśmy obecni od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i AGD.

  Wybranej osobie zaproponujemy:

  • Przejrzysty system wynagrodzenia i premiowania: Wynagrodzenie podstawowe od 2900 zł brutto + 435 zł brutto średniej premii miesięcznej
  • Gwarantowaną podwyżkę minimum 1 raz w roku
  • Atrakcyjny system benefitów min: opiekę medyczną, bony świąteczne, paczki świąteczne dla dzieci
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Możliwość nabycia uprawnień na wózki widłowe
  • Koleżeńska i przyjazna atmosfera
  • Pracę w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku

   

  Zakres obowiązków:

  • Przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe
  • Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu
  • Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie
  • Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową
  • Informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach w procesach magazynowych

   

   

  Wymagania:

  • Dyspozycyjność
  • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Skrupulatność i dokładność w realizacji zadań
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie

   

  Fiege sp.zo.o., ul. Wiejska 2 , 96-320 Mszczonów

   

   

  [email protected], tel.695 440 371

   

   

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.