Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: 
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Intertec Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Stara Wieś, ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyny wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000002917, NIP: 521-100-04-88,
 2. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Intertec Polska Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.18 RODO.
 8. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Intertec Polska Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Intertec Polska Sp. z o.o..
Intertec Polska Sp. z o.o.

Magazynier

Intertec Polska Sp. z o.o.O firmie

Intertec Polska Sp. z o.o.

Grodziska 22

Nadarzyn (pow. pruszkowski)

Intertec Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

MAGAZYNIERA
Miejsce pracy: Nadarzyn (pow. pruszkowski)
Oferta Intertec Polska Sp. z o.o. obejmuje paletę markowych produktów z takich obszarów jak kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe, rowery i akcesoria rowerowe oraz artykuły elektryczne.
 
Dzięki naszym markom NIGRIN, FISCHER, PROFEX i UniTEC zajmujemy pozycję lidera na najważniejszych dla nas rynkach.
 
Naszych klientów z segmentów: sklepy wielkopowierzchniowe, handel wysyłkowy, markety specjalistyczne i stacje benzynowe, zaopatrujemy w atrakcyjne produktów, które nabywamy na całym świecie.
 

Zakres obowiązków:

 • Szykowanie i kompletowanie zamówień
 • Przyjmowanie i wydawanie towarów
 • Przyjmowanie zwrotów
 • Przestrzeganie procedur magazynowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Uprawnień na wózki widłowe wysokiego składu będą mile widziane
 • Sumienności, dokładności, odpowiedzialności
 • Zaangażowania, punktualności, uczciwości

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach zarządzania
 • Pozytywną atmosferę pracy w młodym zespole
 • Stabilną pracę w dynamicznym środowisku
 • Pracę na jednej zmianie w pełnym wymiarze godzin
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie za nadgodziny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania
lub o kontakt telefoniczny pod nr 22-7386460.

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Intertec Polska Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„W
yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Intertec Polska Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Intertec Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

MAGAZYNIERA
Oferta Intertec Polska Sp. z o.o. obejmuje paletę markowych produktów z takich obszarów jak kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe, rowery i akcesoria rowerowe oraz artykuły elektryczne.
 
Dzięki naszym markom NIGRIN, FISCHER, PROFEX i UniTEC zajmujemy pozycję lidera na najważniejszych dla nas rynkach.
 
Naszych klientów z segmentów: sklepy wielkopowierzchniowe, handel wysyłkowy, markety specjalistyczne i stacje benzynowe, zaopatrujemy w atrakcyjne produktów, które nabywamy na całym świecie.
 

Zakres obowiązków:

 • Szykowanie i kompletowanie zamówień
 • Przyjmowanie i wydawanie towarów
 • Przyjmowanie zwrotów
 • Przestrzeganie procedur magazynowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Uprawnień na wózki widłowe wysokiego składu będą mile widziane
 • Sumienności, dokładności, odpowiedzialności
 • Zaangażowania, punktualności, uczciwości

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach zarządzania
 • Pozytywną atmosferę pracy w młodym zespole
 • Stabilną pracę w dynamicznym środowisku
 • Pracę na jednej zmianie w pełnym wymiarze godzin
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie za nadgodziny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania
lub o kontakt telefoniczny pod nr 22-7386460.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Intertec Polska Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„W
yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Intertec Polska Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne