Ta oferta pracy jest nieaktualna od 192 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Magazynier – operator wózka

 • Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski), dolnośląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 2018-10-11
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SPEDIMEX SP. Z O.O. jest polskim, stale rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe. Od 1993 roku spółka realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady. W roku 2016 została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Roku 2015.” W 2018 laureat nagrody „Pracodawca roku 2017”.
   
  Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko:
   
  Magazynier – operator wózka
  Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)
  Nr referencyjny: MAG/WR
  Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:
  • załadunek oraz rozładunek towarów
  • preparacja produktów na palety
  • obsługa wózków widłowych oraz skanera
  • czynności związane z utrzymaniem magazynu
  • kontrola stanu technicznego obsługiwanego sprzętu
  • zachowanie norm i standardów BHP
  Od kandydata oczekujemy:
  • uprawnień na wózki jezdniowe (UDT)
  • gotowości do pracy w systemie zmianowym
  • motywacji do podjęcia stabilnej pracy na pełen etat
  • doświadczenia na podobnym stanowisku
  • zaangażowania w realizację powierzonych zadań
  • odpowiedzialności za wykonywaną pracę
  • sprawności fizycznej
  Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
  • terminowe wynagrodzenie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • zatrudnienie w systemie zmianowym
  • przyjazną atmosferę
  • bezpłatną opiekę medyczną w najlepszej w Polsce sieci placówek prywatnych

   

  Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji z podaniem nr referencyjnego MAG/WR klikając przycisk aplikowania.

  Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia

  Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  1. administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest SPEDIMEX SP.Z O.O z siedzibą w Sosnowcu 15a, 95-010 Stryków.

  Dane kontaktowe: SPEDIMEX SP.O.O z siedzibą w Sosnowcu 15a, 95-010 Stryków,  email: [email protected]

  1. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
  2. podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
  3. Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
  4. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
  5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
  6. przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  8. podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
  9. Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.
  Pracodawca nie wymaga CV