Magazynier / Operator wózka widłowego

 • Łódź, Teolin (pow. łódzki wschodni), łódzkie
 • Specjalista
 • 2019-01-24
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 2019-02-23)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 30 lat odnoszącą sukcesy na polskim rynku. Stawiamy na innowacyjność, nowe technologie i najwyższą jakość. Poszukujemy ludzi energicznych, którzy z pasją i zaangażowaniem podchodzą do każdego nowego zadania.

  W związku z dynamicznym rozwojem i zwiększeniem potrzeb produkcyjnych poszukujemy osób zainteresowanych pracą w charakterze:

  Magazynier / Operator wózka widłowego
  Miejsce pracy: Łódź, Teolin (pow. łódzki wschodni)
  • Praca w oddziale naszej firmy Teolin k. Łodzi, 
  • Codzienna obsługa wózka widłowego,
  • Koordynacja przyjęcia towarów do magazynów (odbiór jakościowy, ilościowy, sprawdzanie terminów),
  • Przygotowywanie dokumentacji transportowej i nadzór nad jej prawidłowym obiegiem,
  • Dbałość o jakość transportowanego asortymentu,
  • Praca na 2 zmiany, opcjonalnie 3 zmiany.
  • Znajomość dokumentacji gospodarki magazynowej,
  • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
  • Doświadczenie w podobnej pracy,
  • Odpowiedzialne i rzetelne podejście do obowiązków.
  odpowiednie wdrożenie i przyuczenie pod wymogi stanowiska,
  umowę o pracę
  i stabilne
  zatrudnienie,
  pracę w firmie
  o ugruntowanej pozycji
  na rynku,
  pracę przy linii produkcyjnej prefabrykacji betonu,
  pracę w środowisku
  najnowszych technologii,
  wynagrodzenie zależne
  od zaangażowania
  i osiąganych wyników
  ubezpieczenie
  na życie

  Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie cv poprzez przycisk aplikuj.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujmy, iż

  • administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 poczta Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486913, posiadająca NIP nr 777-26-14-303; dane kontaktowe: tel. 61 814 45 00. Przedstawicielem administratora do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Specjalista ds. HR, dane kontaktowe: [email protected]
  • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail [email protected];
  • Pani/Pana dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie danych wykraczających poza ten zakres dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  • odbiorcą Pani/Pana  danych  osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy działu HR, kierownicy właściwych działów administratora, do których została przesłana aplikacja, nasi podwykonawcy w zakresie związanym z rekrutacją tj.  pl, e-recruiter.
  • Pani/Pana dane    osobowe  nie   będą    przekazywane    do    państwa    trzeciego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 2 lat od wysłania aplikacji,
  • posiada Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo również do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza zasady RODO;
  • podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji. Możliwość żądania przez pracodawcę podania danych osobowych kandydata do pracy wynika z art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie wykraczającym ponad ten zakres ma Pani/Pan dowolność podania Nam swoich danych, a udzieloną zgodę można cofnąć w każdym momencie. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia jednak udział w rekrutacji. Cofnięcie zgody w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie pozostaje bez wpływu na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.