Magazynier – Operator wózka widłowego

 • Poznań, Gądki (pow. poznański), wielkopolskie
 • Towarowa 3, 62-023 Gądki, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 29.08.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 28.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

   

   

   

   

  Firma Hermes Polska Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy HERMES GmbH to jeden z czołowych producentów materiałów ściernych, działający nieprzerwanie na polskim rynku od ponad 20 lat.

   

  Magazynier – Operator wózka widłowego
  Miejsce pracy: Gądki k. Poznania

  Do głównych zadań będzie należało:

  • Transport towarów wewnątrz magazynu i na linie produkcyjne
  • Załadunek i rozładunek aut
  • Kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanego towaru
  • Skanowanie towarów do systemu SAP
  • Dbałość o stanowisko pracy

  Profil kandydata:

  • Praktyczne doświadczenie w obsłudze wózków widłowych
  • Dokładność, sumienność i zaangażowanie
  • Dobra organizacja pracy
  • Umiejętność współpracy w grupie

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w systemie 2-zmianowym od poniedziałku do piątku
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Stała dopłata dojazdu do pracy
  • Świadczenie świąteczne i wakacyjne w łącznej wysokości do 1650zł brutto rocznie
  • Dofinansowanie karty sportowej
  • Dofinansowanie startów w zawodach biegowych
  • Prywatna opieka medyczna
  • Możliwość rozwoju zawodowego zgodnie z umiejętnościami

  Jeśli jesteś zainteresowany naciśnij przycisk „Aplikuj"

  Klikając przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Hermes Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dane osobowe wskazane w Kodeksie lub innych przepisach prawa przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hermes Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul. Towarowa 3, Tel.61 6248900

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  Klikając przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Hermes Polska sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest HERMES Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 3, 62-023 Gądki, zwana dalej Administratorem, tel. +48 61 624 89 00.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane:

  a)   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz podane dane kontaktowe podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

  b)   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania możliwości zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  c)   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie obejmującym dane osobowe innej niż wymienione w pkt a) i b), przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  d)   w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz

  e)   w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Dane osobowe przechowane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji (pkt a-c), przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (pkt d) oraz przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody w zakresie wskazanym w pkt e.
  2. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  3. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  KLAUZULA ZGODY DO UMIESZCZENIA W CV

   

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej
  i przyszłych rekrutacji*
  .

   

  *niewłaściwe skreślić