Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Magazynier

BiofarmO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Biofarm

Wałbrzyska 13

Poznań

BIOFARM Sp. z o.o.
POLSKA FIRMA FARMACEUTYCZNA O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
ZATRUDNI  PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO

Magazynier

Jeśli jesteś osobą, która:

 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,
 • lubi pracę zespołową i jest pozytywnie nastawiona do ludzi,
 • jest skrupulatna, dokładna, punktualna, terminowa,
 • bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • szybko się uczy,

a ponadto posiadasz:

 • uprawnienia i doświadczenie w pracy na wózkach widłowych (warunek konieczny),
 • praktyczną umiejętność pracy na komputerze,

Będziesz odpowiadać za:

 • terminowe realizowanie zleceń,
 • przyjęcie i kontrolę jakościowo-ilościową towaru,
 • rozmieszczenie towaru na regałach wysokiego składu,
 • przygotowywanie zamówień,
 • utrzymywanie porządku w dziale,

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

 • praca z uznanymi markami na rynku
 • współpraca w zgranym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system nagród kwartalnych
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • opieka medyczna
 • dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
 • raz w roku karty podarunkowe
 • możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatna odzież robocza

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej Biofarm).
 
Kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych jest możliwy pod adresem Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań lub adresem e-mail [email protected]
 
Pani/Pana dane osobowe wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na dane stanowisko. Natomiast inne niż wymienione wyżej dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Biofarm będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm w ciągu następnych dwunastu miesięcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz dwanaście miesięcy po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez Biofarm. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy