Ta oferta pracy jest nieaktualna od 64 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Magazynier

 • Pruszków, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  to lider w zakresie dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych
  notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W związku z dynamicznym wzrostem, długofalową strategią rozwoju
  oraz dążąc do zapewnienia jak najlepszego serwisu dla naszych klientów,
  obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
  Magazynier
  Miejsce pracy: Pruszków

  WYMAGANIA:

  • uprawnienia na wózki widłowe (możliwość zrobienia kursu w pracy),
  • aktualna książeczka zdrowia,
  • mile widziana znajomość WMS.

  OFERUJEMY:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
  • umowę o pracę na pełen etat,
  • pakiet świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, paczki świąteczne, premina świateczna),
  • praca w przyjaznej atmosferze,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • prywatną opiekę medyczną.

  Aplikacje prosimy kierować za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

  W państwa dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
  „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000240460, NIP: 5260205055 moich danych osobowych zawartych w przesłanym/złożonym przeze mnie cv/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Magazynier wskazane w ofercie zmieszczonej na stronie portalu pracuj.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
   
  A w przypadku gdyby chcieli Państwo, aby Wasze dokumenty aplikacyjne były brane również pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
  „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000240460, NIP: 5260205055 moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV/liście motywacyjnym również na potrzeby przyszłych rekrutacji, które będą miały miejsce w okresie 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko Magazynier wskazane w ofercie zmieszczonej na stronie portalu pracuj.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
   
  Ponadto w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej zwana: „North Coast”).

  1. Dane administratora danych:
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000240460, NIP: 5260205055.

  2. Kontakt:
  Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 180, 04-486 Warszawa
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: 22-738-31-50
  3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Magazynier, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również na rzecz przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.

  4. Podstawa prawna przetwarzania:

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Drew-Hit zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy.
  • Pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Dodatkowo w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO dane zawarte w Pani/Pana aplikacji będą również przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od zakończenia niniejszej rekrutacji na ww. stanowisko.
  5. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane lub przetwarzane  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, tj:
  • podmioty związane z obsługą systemów teleinformatycznych, wspierających pracę North Coast;
  • dostawcy usług poczty elektronicznej
  • firmy kurierskie
  6. Okres przechowywania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na stanowisko Magazynier oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.

  7. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 4.1. jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem i realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Magazynier oraz na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od zakończenia niniejszej rekrutacji, jeśli udzieliła Pani/Pan na to dodatkowej zgody.
  Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W tym podanie danych kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e –mail) jest dobrowolne, ale przydatne ze względu na możliwość kontaktu North Coast S.A. z Panem/Panią w celu poinformowania o wynikach rekrutacji i dokonania ewentualnych ustaleń co do nawiązania stosunku pracy.