Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Magazynier Rozładunkowy

 • Swadzim (pow. poznański), Poznań, wielkopolskie
 • Pracownik fizyczny
 • 18.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu spożywczego i jednym z liderów na rynku kawy w Polsce. W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

   
  Magazynier Rozładunkowy
  Miejsce pracy: Poznań (okolice), Swadzim (pow. poznański)
  Nr ref.: MKZ_SW_03

   Do Twoich zadań należeć będzie:

  • Rozładowanie kawy zielonej z samochodu dostawczego na miejsce składowania w Magazynie Kawy Zielonej  
  • Wydawanie z magazynu  kawy zielonej do produkcji zgodnie z przyjętą instrukcją
  • Sprawowanie nadzoru nad stanem ilościowym i jakościowym palet będących w obiegu wewnętrznym
  • Obsługa i nadzór nad prawidłową pracą urządzeń do czyszczenia kawy
  • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy zgodnie ze standardami  5S

  Oczekujemy od Ciebie:

  • Wykształcenie średnie lub zawodowe
  • Uprawnienia operatora na wózki widłowe
  • Preferowane doświadczenie w pracy na produkcji
  • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy
  • Znajomość podstawowej obsługi komputera
  • Gotowość do pracy trzy zmianowej
  • Aktualna Książeczka do celów
   sanitarno-epidemiologicznych

  Zaoferujemy Tobie:

  • Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - po 2 latach
   umowa na czas nieokreślony
  • Szeroki pakiet socjalny, w tym: opiekę medyczną, karty sportowe
   lub bilety do kina, teatru, dofinansowanie do wypoczynku oraz
   możliwość otrzymania
   pożyczki z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  • Cykliczne spotkania integracyjne
  • Możliwość angażowania się w inicjatywy społeczne pracowników -
   m.in. akcje charytatywne, sportowe
  • Bezpłatny dowóz pracowników do/z firmy z punktów –  Hotel Mercury,
   Pniewy dworzec PKS

   

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 83445, NIP 7810020676, REGON 004859736, e-mail: [email protected]

  W Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: [email protected].

  Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy,
  2. w odniesieniu do kandydatów nieprzyjętych do pracy w danej rekrutacji, którzy wyrazili adekwatną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz
  3. na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych.

  Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres trwającej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty wyraźną zgodą kandydata. 

  Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

  Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

  Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

  Kandydatowi, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. dokonała na jej podstawie przed jej cofnięciem.