OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-147-77-92;
Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.: listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
e-mailem na adres: [email protected]
 1. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: [email protected] bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.
 2. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] , a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 •  dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
 •  dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji;
5. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (Kodeks pracy oraz akty wykonawcze). Podanie dodatkowych danych osobowych /np. zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie itd./ jest zawsze dobrowolne i wymaga Państwa osobnej zgody.
 1. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. aplikacji eRecruiter, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do PROCAM z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 • zakończenia prowadzonych przez nas działań związanych z procesem rekrutacji w terminie do 12 miesięcy
 • zakończenia okresu przewidzianego na możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
Klikając przycisk "Wyślij" zgadzasz się na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Procam Polska Sp. z o.o.

Magazynier

Procam Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Słupsk, Słupska 42, 76-251 Bolesławice, Polska

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 19 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
Od ponad 15 lat wdrażamy najlepsze rozwiązania agronomiczne
w sektorze rolniczym i ogrodniczym.
Współpracujemy z klientami na terenie całego kraju.
Nasz zespół tworzy ponad 340 osób zatrudnionych w 30 oddziałach.


Stawiamy na ludzi, wiedzę i rozwiązania.

           Dołącz do naszego zespołu i Ty, jako: 

MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Słupsk - Bolesławice

Twoje zadania:

 • przyjmowanie, wydawanie, rozładunek, załadunek oraz kompletowanie towaru
 • prawidłowa obsługa dokumentacji magazynowej
 • obsługa programu magazynowego CDN XL 
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy i w magazynie

Zależy nam na:

 • posiadaniu uprawnień do obsługi wózka widłowego UDT
 • bardzo dobrej obsługi programów komputerowych
 • skrupulatności, dokładności oraz odpowiedzialności
 • doskonałej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole oraz komunikatywności
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku

Co warto o nas wiedzieć:

 • umowa o pracę jest u Nas standardem
 • propagujemy zdrowy tryb życia poprzez rozwinięty pakiet socjalny, sportowy i finansowanie opieki medycznej
 • umożliwiamy pracę w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
 • spotykamy się regularnie na firmowych eventach
CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku:
Kontakt bezpośredni tel.: 516 029 385
Poznaj nas:
bottom
Od ponad 15 lat wdrażamy najlepsze rozwiązania agronomiczne
w sektorze rolniczym i ogrodniczym.
Współpracujemy z klientami na terenie całego kraju.
Nasz zespół tworzy ponad 340 osób zatrudnionych w 30 oddziałach.


Stawiamy na ludzi, wiedzę i rozwiązania.

           Dołącz do naszego zespołu i Ty, jako: 

MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Słupsk - Bolesławice

Twoje zadania:

 • przyjmowanie, wydawanie, rozładunek, załadunek oraz kompletowanie towaru
 • prawidłowa obsługa dokumentacji magazynowej
 • obsługa programu magazynowego CDN XL 
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy i w magazynie

Zależy nam na:

 • posiadaniu uprawnień do obsługi wózka widłowego UDT
 • bardzo dobrej obsługi programów komputerowych
 • skrupulatności, dokładności oraz odpowiedzialności
 • doskonałej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole oraz komunikatywności
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku

Co warto o nas wiedzieć:

 • umowa o pracę jest u Nas standardem
 • propagujemy zdrowy tryb życia poprzez rozwinięty pakiet socjalny, sportowy i finansowanie opieki medycznej
 • umożliwiamy pracę w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
 • spotykamy się regularnie na firmowych eventach
CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku:
Kontakt bezpośredni tel.: 516 029 385

Ogłoszenie archiwalne