Oferta pracy

Magazynier

Solid S.A.O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Pracownik fizyczny

Magazynier

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie przesyłek od kurierów
 • Skanowanie przesyłek
 • Sortowanie / konfekcjonowanie przesyłek
 • Proste prace magazynowe i pomocnicze
 • Praca w godz.11.00 do 20.00 lub 12.00 do 20.00

Oferujemy:

 • Samodzielność w działaniu
 • Dokładność
 • Odpowiedzialność
 • Systematyczność
 • Rzetelność
 • Niekaralność
 • Prawo jazdy mile widziane
 • Znajomość komputera w stopniu podstawowym

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Karta Ok system
 • Pracowniczy program ubezpieczeniowy

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SOLID S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Magazynier.
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SOLID S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce SOLID S.A.
Klauzula Informacyjna
1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Solid S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii
5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Solid S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy