Accenture Technology

Magento Architect

Accenture TechnologyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Accenture Technology

Warsaw Towers

Warszawa

Czym będziesz się zajmował?

Wielkoskalowymi wdrożeniami rozwiązań eCommerce / Omni-Channel oparte o Magento / Magento 2
Projektowaniem architektury rozwiązań eCommerce działającej w zintegrowanym środowisku systemów back-office (ERP, WH, BI, etc.)
Analizą i pomocą w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z wydajnością platformy (analiza kodu front-endu, back-endu, konfiguracja środowisk, architektura infrastruktury, itd.)
Analizą i pomocą w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z bezpieczeństwem platformy
Projektowaniem i budową optymalnej warstwy integracyjnej z zewnętrznymi systemami i narzędziami wspierającymi e-commerce na szeroką skalę: BI, CRM, CMT (campaign management tool), ERP/SAP, bramki płatności, z zachowaniem najlepszych praktyk w temacie integracji systemów i bezpieczeństwa
Doradztwem wiodącym klientom z sektorów FMCG, Retail w zakresie rozwiązań e-commerce/ omni-channel przy realizacji największych globalnych projektów, Bieżącą współpracą z zespołami deweloperskimi calem koordynacji działań oraz zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań

Czego od Ciebie oczekujemy?

Minimum 3 lat doświadczenia w pracy w obszarze integracji Magento 2 Open Source
Doświadczenia w obszarze budowy/projektowania warstw integracji (SOAP, REST, SaaS, ESB, etc.) z systemami zewnętrznymi
Doświadczenia przy tworzeniu dokumentacji projektowej
Doświadczenia i znajomości procesów/najlepszych praktyk wytwarzania i utrzymania oprogramowania (continuous integration, automated tests, etc.)
Doświadczenia w analizie technicznej względem procesów biznesowych (walidacja procesów biznesowych względem możliwości technologicznych), analizie wymagań IT
Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
Umiejętności analitycznego myślenia
Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów
Wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
Dyspozycyjności oraz mobilności w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju (siedziba firmy znajduje się w Warszawie)
Mile widziane doświadczenie z Magento 2 Commerce, B2B i Cloud
Mile widziane doświadczenie w obszarze PWA

Co możemy Ci zaoferować?

Accenture Polska pracuje nad projektami o skali globalnej jako najsilniejszy zespół Magento w całym Accenture
Jesteśmy Enterprise Solution Partnerem dla Magento/Adobe
Accenture jest od wielu lat oficjalnym partnerem Meet Magento Polska
Bogaty budżet na szkolenia zagraniczne oraz certyfikację Magento
Możliwości rozwoju poprzez pracę na skomplikowanych, wielkoskalowych projektach - zarówno pod względem technologicznym, jak i od strony procesów biznesowych
Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju (bardzo często są to projekty globalne)
Bezpośrednią pracę z klientem w środowisku międzynarodowym
Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych
Konkurencyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
Magento ArchitectNumer ref.: 00452415

Czym będziesz się zajmował?

Wielkoskalowymi wdrożeniami rozwiązań eCommerce / Omni-Channel oparte o Magento / Magento 2
Projektowaniem architektury rozwiązań eCommerce działającej w zintegrowanym środowisku systemów back-office (ERP, WH, BI, etc.)
Analizą i pomocą w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z wydajnością platformy (analiza kodu front-endu, back-endu, konfiguracja środowisk, architektura infrastruktury, itd.)
Analizą i pomocą w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z bezpieczeństwem platformy
Projektowaniem i budową optymalnej warstwy integracyjnej z zewnętrznymi systemami i narzędziami wspierającymi e-commerce na szeroką skalę: BI, CRM, CMT (campaign management tool), ERP/SAP, bramki płatności, z zachowaniem najlepszych praktyk w temacie integracji systemów i bezpieczeństwa
Doradztwem wiodącym klientom z sektorów FMCG, Retail w zakresie rozwiązań e-commerce/ omni-channel przy realizacji największych globalnych projektów, Bieżącą współpracą z zespołami deweloperskimi calem koordynacji działań oraz zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań

Czego od Ciebie oczekujemy?

Minimum 3 lat doświadczenia w pracy w obszarze integracji Magento 2 Open Source
Doświadczenia w obszarze budowy/projektowania warstw integracji (SOAP, REST, SaaS, ESB, etc.) z systemami zewnętrznymi
Doświadczenia przy tworzeniu dokumentacji projektowej
Doświadczenia i znajomości procesów/najlepszych praktyk wytwarzania i utrzymania oprogramowania (continuous integration, automated tests, etc.)
Doświadczenia w analizie technicznej względem procesów biznesowych (walidacja procesów biznesowych względem możliwości technologicznych), analizie wymagań IT
Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
Umiejętności analitycznego myślenia
Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów
Wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
Dyspozycyjności oraz mobilności w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju (siedziba firmy znajduje się w Warszawie)
Mile widziane doświadczenie z Magento 2 Commerce, B2B i Cloud
Mile widziane doświadczenie w obszarze PWA

Co możemy Ci zaoferować?

Accenture Polska pracuje nad projektami o skali globalnej jako najsilniejszy zespół Magento w całym Accenture
Jesteśmy Enterprise Solution Partnerem dla Magento/Adobe
Accenture jest od wielu lat oficjalnym partnerem Meet Magento Polska
Bogaty budżet na szkolenia zagraniczne oraz certyfikację Magento
Możliwości rozwoju poprzez pracę na skomplikowanych, wielkoskalowych projektach - zarówno pod względem technologicznym, jak i od strony procesów biznesowych
Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju (bardzo często są to projekty globalne)
Bezpośrednią pracę z klientem w środowisku międzynarodowym
Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych
Konkurencyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne