Ta oferta pracy jest nieaktualna od 228 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Magister Farmacji (Osoba odpowiedzialna za obrót środkami kontrolowanymi)

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Magister Farmacji
  (Osoba odpowiedzialna za obrót środkami kontrolowanymi)
  Miejsce pracy: Łódź

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • opracowywanie i nadzór nad zasadami zapewnienia systemu jakości w Hurtowni farmaceutycznej;
  • udział w procesach tworzenia procedur i dokumentacji związanej z obrotem hurtowym;
  • nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami;
  • kontrolę nad przyjmowaniem, wydawaniem i obiegiem środków odurzających, substancji psychotropowych zgodnie z zasadami dobrej praktyki dystrybucyjnej;
  • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych;
  • prowadzenie książki kontroli środków odurzających I-N, substancji psychotropowych;
  • sporządzanie raportów z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami zgodnie z wymaganiami prawnymi;
  • nadzorowanie reklamacji dotyczących środków odurzających, substancji psychotropowych;
  • prowadzenie szkoleń pracowników oraz organizacja pracy osób uprawnionych do przyjęcia, wydawania dostaw środków odurzających, psychotropowych;
  • systematyczną kontrolę warunków przechowywania oraz zabezpieczeń przed osobami nieuprawnionymi.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • 2 lata doświadczenia w aptece lub hurtowni farmaceutycznej;
  • znajomość Ustawy prawo farmaceutyczne oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • umiejętność szybkiego uczenia się;
  • skrupulatność i odpowiedzialność;
  • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku pracy;
  • komunikatywność i otwartość.

  Oferujemy:

  • samodzielną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w wymiarze pełnego etatu;
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • niezbędne narzędzia do pracy;
  • interesującą i pełną wyzwań pracę;
  • koszyk benefitów, m.in.: karty sportowe, prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe i lekowe, spotkania integracyjne.
  aplikuj

  *Pelion to jedna z największych grup działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio przez PGF S.A. (sprzedaż hurtowa), Pharmapoint Sp. z o.o. (przedhurt), Urtica Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) i Pharmalink Sp. z o.o. (usługi dla producentów). 


  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Urtica Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, tel.: + 48 71 782 66 01, [email protected]) (Urtica Sp. z o.o.). W Urtica Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe e-mail: [email protected] Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (np. obrona ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdym czasie przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.